Procedemento para operar

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Condicións de acceso
No Capítulo 3 da Declaración sobre a Rede descríbense os termos e condicións relacionados co acceso á infraestrutura ferroviaria xestionada por Adif Alta Velocidade.
De acordo coa LSF, poden acceder á RFIX xestionada por Adif nas condicións que nela se determinan as EE.FF. con Licenza e Certificado de Seguridade en vigor emitidos pola Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria ou pola autoridade competente doutro Estado membro da Unión Europea.
ADIF - Alta Velocidade encomendou a realización de determinadas tarefas á entidade pública empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Resolución do 28 de xaneiro de 2014, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transportes e Vivenda), entre outras, as seguintes: Mantemento de infraestrutura, Circulación e xestión de capacidade, Seguridade na circulación, Seguridade e protección civil, Coordinación e seguimento de operacións, Estacións e Combustible, etc.; malia que ADIF - Alta Velocidade mantén as competencias e responsabilidades que lle son propias como administrador de infraestruturas ferroviarias. As empresas ferroviarias interesadas na prestación dalgún destes servizos deben dirixirse ás áreas responsables de Adif que se indican no Directorio do aparta
Instalacións de servizo
O capítulo 7 da Declaración sobre a Rede, Instalacións de Servizo, ofrece unha visión xeral das instalacións de servizo do administrador de infraestruturas e doutras instalacións de servizo conectadas á RFIX en aplicación do Regulamento de Execución UE 2017/217