Información Económico-Financeira

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

 
A información relativa á xestión economico-financeira está dispoñible na seguinte páxina da nosa sección de Transparencia:

Información Económica e de Xestión


Na devandita páxina dispón de información detallada sobre:
  • Contas anuais e informe de auditoría.
  • Informe relativo ao Cumprimento das Obrigacións de Carácter Económico-Financeiro previsto no artigo 129.3 da Lei Xeral Orzamentaria dos distintos exercicios anuais.
  • Estados Financeiros Intermedios (trimestrais).
  • Evolución do endebedamento e estratexia de financiamento.
  • Informe de Xestión (inclúe o Estado de Información Non Financeira, EINF).
  • Informe de Memoria Ambiental.
  • Informe Anual do Goberno Corporativo.
  • Datos de trens por quilómetro. Redes de Adif e Adif AV.