Sostenibilitat i medi ambient

Lluita contra el canvi climàtic

El Pla de lluita contra el canvi climàtic per al període 2018-2030 d'Adif Alta Velocitat és una iniciativa estratègica de l'entitat que busca augmentar la seua contribució a resoldre un dels problemes ambientals més importants i urgents per l'impacte que genera i per la seua escala global.

El Pla estableix metes per a 2020, 2025 i 2030 tant en l'àmbit de la mitigació, quant a incrementar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, com en l'àmbit de l'adaptació, amb l'objectiu de millorar la resiliència de les infraestructures ferroviàries, així com en matèria de cultura i sensibilització.

Amb aquest pla, Adif s'alinea amb les polítiques i estratègies existents en l'àmbit internacional, contribuint amb els objectius de l'Acord de París i amb l'ODS núm. 13 "Acció pel Clima", i en l'àmbit europeu i nacional.

La informació sobre l'acompliment en matèria de lluita contra el canvi climàtic es recull tant en els informes de gestió com en les memòries mediambientals d'Adif Alta Velocitat.

2050, l'any de la neutralitat climàtica: Adif ha subscrit el Compromís de responsabilitat climàtica 2019 de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC, per les sigles en francés), que té per objectiu alinear la posició del sector amb els nous reptes en matèria de lluita contra el canvi climàtic, i són més ambiciosos, ja que estableixen la meta de ser neutres en carboni en 2050.

Comunitat pel clima

Adif Alta Velocitat està adscrita a aquesta plataforma que va nàixer a partir de l'Acord de París amb l'objectiu de fomentar que societat, empreses, administracions i organitzacions actuen de manera urgent davant de la crisi climàtica i reduïsquen les seues emissions per a aconseguir l'objectiu de l'1,5 ºC respecte als nivells preindustrials i la neutralitat en carboni per a 2050.

Comunitat pel clima

Clúster de Canvi Climàtic de Forética

A més, participa en el Clúster de canvi climàtic de Forética, plataforma empresarial de referència a Espanya que serveix com a punt de trobada per a intercanviar experiències i bones pràctiques, així com per a conéixer les últimes iniciatives i regulacions en l'àmbit del canvi climàtic, amb el propòsit d'impulsar i incrementar el compromís climàtic de les empreses.

Ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en el sector ferroviari

En aquest context, l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) va convocar un programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en el sector ferroviari l'objecte del qual era incentivar i promoure que es dugueren a terme actuacions en el sector que reduïren les emissions de diòxid de carboni mitjançant l'execució de projectes d'estalvi i eficiència energètica, de manera que així contribueixen als objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

En l'enllaç següent es pot accedir a la informació principal dels projectes que Adif i Adif Alta Velocitat han presentat al programa d'ajudes esmentat i que l'IDAE ha aprovat.

Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en el sector ferroviari (FNEE)