Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s'inclou dins de l'instrument temporal NextGenerationEU, aprovat pel Parlament Europeu i del Consell per a estimular-ne la recuperació.

El pla gira entorn de quatre eixos principals:transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. Aquests eixos orienten deu polítiques palanca que recullen trenta components que articulen els programes d'inversions, i Adif i Adif AV estan implicats en dues:

- Component 1 "Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans".
Inversions en infraestructures de rodalia ferroviària (Actuacions de millora de la qualitat i fiabilitat en el servei de rodalia ferroviària).

- Component 6 "Mobilitat sostenible, segura i connectada".
Inversions en actuacions dirigides a la construcció de noves infraestructures ferroviàries als corredors atlàntic i mediterrani i a la modernització i millora de les ja existents (Xarxa Transeuropea de Transports:corredors europeus).
Inversions en actuacions en les infraestructures ferroviàries de la RTE-T que no estan incloses en els corredors de la xarxa bàsica (Xarxa Transeuropea de Transport:altres actuacions).
Inversions en actuacions per al desenvolupament de terminals intermodals i logístiques estratègiques i accessos a ports (Intermodalitat i logística).