Línia Valladolid - Venda de Baños - Palència - Lleó

Contribuir vertebració socioeconòmica de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

Títol

La posada en servei comercial d'aquesta línia representa la inclusió de les capitals de Palència i Lleó en el mapa de l'alta velocitat espanyola. A més, afavorirà les connexions cap a Astúries (per Lleó), Cantàbria (per Palència) i Burgos i País Basc (per Venda de Baños).

Així mateix contribueix a la vertebració socioeconòmica de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, i  redueix el temps de viatge entre Madrid i la capital lleonesa.

Finançament europeu


Informació sobre les ajudes i el finançament rebuts per Adif AV procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE):

Una manera de fer Europa
​​​​​​​
imagen párrafo
Banc Europeu d’Inversions (BEI)
El Banc Europeu d'Inversions (BEI) participa també en el finançament d'aquesta línia d'alta velocitat.

Descripció de la línia

Servei de qualitat

La nova connexió Valladolid - Venda de Baños - Palència - Lleó, posada en explotació el 30 de setembre de l'any 2015,  té una longitud de 166 km i està dissenyada per a la circulació de trens a una velocitat màxima de 350 km/h, amb via en ample estàndard o UIC (1.435 mm), electrificació a 2x25 kV 50 Hz en corrent altern, pròpia de l'alta velocitat.

Està projectada per a suportar trànsits de viatgers i mercaderies.

No té un traçat tan condicionat per l'abrupta orografia del terreny com la resta de les línies del corredor nord-nord-oest. 

Infraestructures singulars
  • Un túnel (Peña Rayada, 1.998 m) i un fals túnel (Villamuriel de Cerrato, 350 m).
  • 48 viaductes / pèrgoles, per a salvar altres infraestructures a diferent nivell. Destaquen per la seua longitud els viaductes del riu Pisuerga (1.331 m) i riu Esla (660 m), o la pèrgola de Torneros (Lleó), amb 606 m de longitud.
  • Una base de manteniment de la línia en Villada (Palència).
  • Una altra infraestructura destacada és el triangle de Venda de Baños, que permetrà totes les connexions directes possibles entre Valladolid, Palència, Lleó i Burgos.
Canviadors d’amplària:

La línia compta amb tres canviadors d'ample al llarg del seu recorregut:un en Villamuriel (al sud de Palència), per a permetre la continuïtat de les circulacions cap a Cantàbria en ample ibèric, i dos prop de l'estació de Lleó, per a garantir la continuïtat de les circulacions cap a Astúries i Galícia en ample ibèric.

Principals estructures

Servei de qualitat
  • Viaducte sobre el riu Pisuerga (1.331 m), en el tram nus Nord de Valladolid – Cabezón de Pisuerga
  • Túnel de Peña Rayada (1.998 m), en el tram Cabezón de Pisuerga-San Martín de Valvení (Valladolid).
  • Triangle de Venda de Baños, que permetrà totes les circulacions directes possibles entre Valladolid, Palència i Burgos.
  • Viaducte sobre el riu Esla (660 m), en el tram Palanquinos – Onzonilla (Lleó).
  • Pèrgola sobre les vies de les futures instal·lacions de material motor i remolcat, i la doble via de la línia actual Palència-A Coruña (606 m) en el tram Palanquinos-Onzonilla (Lleó).
  • Base de manteniment de la línia en Villada (Palència).

Estacions de la línia

Adaptació de l'estació de Palència

L'adaptació ha consistit en la renovació integral de les andanes, que han sigut ampliades, recrescudes, repavimentades i dotades de marquesines. A més s'ha millorat l'accessibilitat, i s'ha resolt l'accés a l'andana central mitjançant la instal·lació d'ascensors annexos al pas subterrani existent, que també ha sigut remodelat.

La nova configuració de l'estació de Palència inclou dues vies d'alta velocitat en ample estàndard o UIC, les més pròximes a l'edifici de viatgers, i dues vies en ample convencional.

Estació de metro

Adaptació a alta velocitat de la doble via de xarxa convencional entre Onzonilla i l'estació de Lleó, incloent-hi renovació de plataforma, superestructura, electrificació i instal·lacions de seguretat, i la construcció de dos canviadors d'ample. A més, s'han construït dues noves vies d'apartat en l'estació lleonesa, que queda configurada amb dues vies d'ample estàndard (alta velocitat) i dues vies d'ample ibèric.

Mesures mediambientals

El Ministeri de Foment i Adif  Alta Velocidad promouen el desenvolupament d'un ferrocarril autènticament sostenible i respectuós amb la naturalesa, on es manté al màxim el respecte cap als espais naturals protegits durant el disseny, la construcció i l'explotació de la infraestructura ferroviària.

A més de vetlar pel compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) es valora,  des d'una perspectiva global, el grau d'integració de les obres en el seu entorn i l'eficàcia de les mesures ambientals adoptades durant aquestes obres.

Totes les mesures pretenen disminuir l'impacte de la construcció de la nova línia, respectant escrupolosament l'ecosistema de les zones per les quals discorre, i minimitzant el seu impacte visual, sonor i paisatgístic.

Característiques de la infraestructura
166
Km
de longitud
48
Viaductes
i pèrgoles
El de major longitud té 1.331 m.
2
Túnels
Peña Rayada (1.998 m)
Fals túnel Villamuriel de Cerrato (350 m)
3
Estacions
de viatgers:
Valladolid-Campo Grande, Palència i Lleó