Informació Econòmica-Financera

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

 
En els desplegables següents es poden consultar els comptes anuals i informes d'auditoria; els estats financers intermedis de l'exercici en curs que publique Adif Alta Velocidad així com l'avaluació de l'endeutament de l'entitat i l'estratègia de finançament.