Adjudicacions

Portal del licitador

Polseu en cadascun dels enllaços per a veure l'adjudicació dels contractes.

Títol fragment

Accés a la informació relativa a les adjudicacions aprovades per l'entitat. La informació s'actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data en què s'ha aprovat.
Accés a la informació relativa a les licitacions el procediment de les quals l'entitat ha declarat desert. La informació s'actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data en què s'ha aprovat.
Accés a la informació relativa als contractes menors que ha aprovat l'entitat. La informació s'actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data en què s'ha aprovat.
Títol
Tota la informació contractual es troba allotjada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta informació es manté activa fins al moment en què es produeix l'adjudicació del contracte.
Si no troba la referència que busca, pot consultar en les adjudicacions d'Adif.

Llista d'adjudicacions

Licitacions desertes

Contractes menors