Encàrrecs a mitjans propis

Portal del licitador

En compliment de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, article 63.6 des d'ací pot accedir a la publicació dels Encàrrecs a Mitjans Propis aprovats per aquesta entitat.

Inclou tota la informació relativa a l'exercici en curs i s'actualitza mensualment. A més, finalitzat l'exercici, aquesta informació roman disponible durant l'exercici següent.

Contractes d'encàrrecs a mitjans propis que ha formalitzat Adif Alta Velocidad

Títol
Aquesta informació també està disponible en el nostre perfil del contractant en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, en la pestanya Documents.