Contractació
Accedisca a les licitacions, adjudicacions, i altres serveis

Què fem?

Actualitat

Informació d'interés

Declaració sobre la xarxa
Document que exposa les característiques de la infraestructura posada a la disposició de les empreses ferroviàries i candidats.
Liberalització del sector ferroviari
A la liberalització del transport de mercaderies s'ha unit recentment el de viatgers en un procés d'assignació de capacitat per acords marc amb els operadors analitzat i autoritzat per la CNMC.
Finançament europeu
Informació sobre les ajudes i finançament rebudes per Adif procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE), així com les actuacions que participen de la col·laboració del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
Bons verds
Adif Alta Velocidad ha realitzat ja quatre emissions d'aquest tipus de bons destinades a finançar projectes que generen beneficis ambientals o climàtics.