Línia Antequera - Granada

Eix transversal d'Andalusia

Títol

La línia d'alta velocitat Antequera – Granada forma part de l'Eix Transversal d'Andalusia. 

És una infraestructura que permetrà la connexió directa per alta velocitat de Granada amb Màlaga, Còrdova, Sevilla, Madrid i altres ciutats espanyoles. L'estalvi en temps de viatge entre totes aquestes ciutats serà significatiu.

A més de connectar Granada amb la resta de comunitats contribuirà, en gran manera, a potenciar i millorar l'articulació interna d'Andalusia.

Aquesta línia d'alta velocitat s'ha inaugurat el 25 de juny de 2019.

Finançament europeu


Informació sobre les ajudes i el finançament rebudes per Adif procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE):

Una manera de fer Europa
​​​​​​​

Descripció de la línia

Servei de qualitat

La línia s'ha dissenyat per a una velocitat de fins a 300 km/h, amb ample internacional.

Discorre per les províncies de Màlaga i Granada, amb una longitud aproximada de 122 quilòmetres. 

La nova línia arranca amb 30 km en via doble, localitzats entre el km 0 de l'estació d'Antequera-Santa Ana i el Lloc d'Avançament i Estacionament de Trens (PAET) d'Archidona, en la província de Màlaga.Des d'aquest emplaçament fins a arribar a Granada (92 km) s'ha muntat via única.
 

Servei de qualitat

La LAV s'inicia en les rodalia de l'estació d'Antequera-Santa Ana, i crea un triangle ferroviari per a permetre la comunicació directa, a través de línies d'alta velocitat, entre les ciutats de Granada, Màlaga, Còrdova, Sevilla, Madrid i altres ciutats espanyoles, amb una important reducció en els temps de viatge.Posseeix tres estacions a Antequera, Loja i Granada. 

El traçat discorre pels municipis malaguenys d'Antequera i Archidona i pels granadins de Loja, Huétor-Tajar, Villanueva de Mesía, Íllora, Pinos Puente, Atarfe i Granada, sensiblement paral·lel a l'autovia A-92 i per un relleu generalment accidentat, per la qual cosa ha sigut necessari construir prop de 12 km d'estructures repartits en 31 viaductes i set túnels que sumen aproximadament 6 km. Destaquen per la seua singularitat el viaducte sobre el riu Guadalhorce i A-92 a Antequera (de 2.525,5 m de longitud), el viaducte d'Archidona (de 3.150,5 m de longitud), i el túnel de Quejigares (tipologia bitub, compost de dos túnels paral·lels de 3.354,8 m i 3.378,2 m, respectivament).

S'instal·larà ERTMS i sistema ASFA de respatler, amb 3 enclavaments en Antequera AV, Íllora i Granada. Les telecomunicacions mòbils seran GSMR.

Mesures mediambientals

El Ministeri de Foment i Adif  Alta Velocidad promouen el desenvolupament d'un ferrocarril autènticament sostenible i respectuós amb la naturalesa, on es manté al màxim el respecte cap als espais naturals protegits durant el disseny, la construcció i l'explotació de la infraestructura ferroviària.

A més de vetlar pel compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) es valora, des d'una perspectiva global, el grau d'integració de les obres en el seu entorn i l'eficàcia de les mesures ambientals adoptades durant les obres.

Títol
Entre les mesures adoptades durant l'execució de la LAV Antequera-Granada destaquen les següents:
 
  • Construcció de sistemes de desbast i decantació d'aigües procedent dels túnels.
  • Projectes de rehabilitació agronòmica i paisatgística. 
  • Conservació de vies pecuàries afectades
  • Mesures per a evitar l'afecció als aqüífers, com la construcció del viaducte d'Archidona.
El seguiment i investigació de jaciments arqueològics ha sigut un altre aspecte fonamental. Durant les obres de la LAV s'han trobat importants jaciments d'origen prehistòric i romà, algunes de les peces dels quals s'exhibeixen en el Museu d'Antequera:
 

Jaciment Arroyo Saladillo: En la província de Màlaga s'han trobat restes d'un poblat prehistòric de finals de l'IV mil·lenni a. de C., datat en la transició del Neolític al Coure. Aquesta troballa constitueix el descobriment més rellevant de les obres de la línia.

Jaciment Arroyo Villalta: Aquest jaciment s'estén al llarg de 14.200 m2, i alberga un dels majors complexos canterers de tota la Serralada Bètica.

Vila romana de Caserio Silverio-Mayorga: Els estudis arqueològics realitzats en la zona han descobert, entre les restes trobades, diversos mosaics amb inscripcions, a més de dues xicotetes escultures romanes, que destaquen sobre el conjunt. També s'ha desvetlat la presència d'un edifici dedicat al culte cristià (segle VI d. de C.). D'altra banda, i amb la finalitat de preservar jaciments localitzats, encara que era ja coneguda la seua existència, s'han adoptat solucions constructives per a la seua preservació. Aquest és el cas del viaducte de 150 m de longitud per a salvar el jaciment arqueològic conegut com El Tesorillo, en el tram Tocón-Valderrubio (Granada).

Característiques de la infraestructura
122
Km
de longitud
31
Viaductes
Longitud total d'uns 12 km.
El de major longitud té 3.150,5 metres
7
Túnels
Longitud total d'uns 6 km
3
Estacions
de viatgers: Antequera AV, Loja i Granada