Butlletí informació

Butlletí d'informació per a inversors

Títol
Sobre la base dels nostres compromisos de transparència i sostenibilitat, i a fi de facilitar informació d'interés per a inversors, Adif Alta Velocitat publica un butlletí d'informació periòdica.

El butlletí consta dels continguts següents:

Informació economicofinancera

- Notícies relatives a la seua política mediambiental, així com la seua responsabilitat social i de govern corporatiu.

- Notícies d'àmbit global amb especial incidència en els aspectes de sostenibilitat, transparència i governança que resulten d'especial interés per a inversors ESG.

Trens-quilòmetre. Viatgers

Xarxes d'Adif i Adif Alta Velocitat

En aquesta secció informarem periòdicament de dues magnituds operatives principals: l'evolució del trànsit ferroviari, mesurat en trens per quilòmetre (utilització de la línia ferroviària per un tren al llarg d'un quilòmetre) ─comparativa mensual i acumulada─, així com la variació acumulada de viatgers en les estacions d'Adif i Adif-AV.