Butlletí informació

Butlletí d'informació per a inversors

Títol
Sobre la base dels nostres compromisos de transparència i sostenibilitat, i a fi de facilitar informació d'interés per a inversors, Adif Alta Velocitat publica un butlletí d'informació periòdica.

El butlletí consta dels continguts següents:

Informació economicofinancera

- Notícies relatives a la seua política mediambiental, així com la seua responsabilitat social i de govern corporatiu.

- Notícies d'àmbit global amb especial incidència en els aspectes de sostenibilitat, transparència i governança que resulten d'especial interés per a inversors ESG.

Trens-quilòmetre. Xarxes d’Adif i Adif Alta Velocitat

Agost 2022. Butlletí mensual amb dades de trens per quilòmetre.
Evolució del trànsit ferroviari, mesurat en trens per quilòmetre (utilització de la línia ferroviària per un tren al llarg d'un quilòmetre) de manera comparativa mensual i acumulada.