Procediment per a operar

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Condicions d'accés
En el Capítol 3 de la Declaració sobre la Xarxa es descriuen els termes i les condicions relacionats amb l'accés a la infraestructura ferroviària gestionada per Adif Alta Velocidad.
D'acord amb la LSF, poden accedir a la RFIG gestionada per Adif en les condicions que s'hi determinen, les EEFF amb llicència i certificat de seguretat en vigor emesos per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària o per l'autoritat competent d'un altre estat membre de la Unió Europea.
ADIF - Alta Velocidad ha encarregat la realització de determinades tasques a l'entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Resolució de 28 de gener de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge) entre altres, les següents: Manteniment d'infraestructura, circulació i gestió de capacitat, seguretat en la circulació, seguretat i protecció civil, coordinació i seguiment d'operacions, estacions i combustible, etc.; si bé ADIF - Alta Velocidad manté les competències i responsabilitats que com a administrador d'infraestructures ferroviàries li són pròpies. Les empreses ferroviàries interessades en la prestació d'algun d'aquests serveis hauran de dirigir-se a les àrees responsables d'Adif que s'indiquen en el directori de l'apartat
Instal·lacions de servei
El capítol 7 de la Declaració sobre la Xarxa. Instal·lacions de Servei, ofereix una visió general de les instal·lacions de servei de l'administrador d'infraestructures i d'altres instal·lacions de servei connectades a la RFIG en aplicació del Reglament d'Execució UE 2017/217.