Períodes fins a 2006 i 2007-2013

Finançament europeu

Responsive Image

En els períodes 2000-2006 i 2007-2013 les ajudes rebudes procedents del Fons de Cohesió, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de les Ajudes RTE-T ascendeixen a 11.146 milions d'euros.
(Dades a 31 de desembre de 2020)

Finançament Línies d'Alta Velocitat