Línia Venda de Baños - Burgos - Vitòria / Frontera Francesa

Nou accés ferroviari al nord i nord-oest d'Espanya

Títol

Aquesta línia s'emmarca en el Nou Accés Ferroviari al nord i nord-oest d'Espanya, com a part d'un dels 14 projectes prioritaris de la Comunitat Europea, en particular el projecte prioritari núm. 3 de l'Eix Atlàntic Ferroviari Europeu.

Representa la prolongació de la xarxa d'alta velocitat Madrid-Segòvia-Valladolid fins a la connexió amb la futura línia d'alta velocitat Vitòria-Bilbao-Sant Sebastià/Frontera Francesa.

Finançament europeu


Informació sobre les ajudes i el finançament rebudes per Adif procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE):

Una manera de fer Europa
​​​​​​​
imagen párrafo
Banc Europeu d’Inversions (BEI)
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) col·labora en el finançament d’aquest projecte. 

Descripció de la línia

Tram Venda de Baños-Burgos:89 km
Tram Venda de Baños-Burgos:89 km

Corredor Nord d'Alta Velocitat, que quedarà connectat a la Línia d'Alta Velocitat Madrid-Valladolid-León, ja en servei. En el trajecte s'han dissenyat 2 túnels i 12 viaductes, entre els quals destaquen el viaducte sobre el riu Pisuerga (1.128 m) i el viaducte sobre l'Autovia A-62 i riu Pisuerga (1.330 m).

La plataforma està dissenyada per a velocitats màximes de 350 km/h. La pràctica totalitat de la línia, 81,3 km, es posarà en servei en via única. Els sistemes de seguretat seran ERTMS i ASFA, i el sistema de comunicacions serà GSM-R.

Estació de Venda de Baños
Títol
L'actual edifici és d'un alt valor arquitectònic i històric per a una ciutat tan vinculada al ferrocarril com ha sigut sempre Venda de Baños i que continuarà sent-ho després de les reformes que s'hi escometran.
 

El projecte consisteix en l'adaptació de l'estació a l'arribada de l'alta velocitat. Inclou una remodelació del vestíbul i actuacions sobre les andanes.

Nus de Venda de Baños
En la localitat de Venda de Baños se situa el triangle ferroviari que connectarà la línia Valladolid – Palència – Lleó – Astúries amb la de Venda de Baños – Burgos – Vitòria – Frontera Francesa, de tal manera que serà possible dur a terme tots els moviments directes possibles entre les ciutats de Valladolid, Palència i Burgos.
 

En aquest nus ferroviari se situen dos dels majors viaductes de la línia, de 1.330 i 1.128 metres de longitud, que salven el riu Pisuerga i altres infraestructures ja existents.

Variant ferroviària de Burgos
Variant ferroviària de Burgos

Consisteix en un nou traçat que discorre al nord de la ciutat, amb una longitud total de 30,1 km. La seua construcció  ha permés alliberar la travessia urbana anterior.

La seua entrada en servei es va produir el 19 de febrer de 2009, si bé, al principi, s'han muntat dues vies en ample ibèric amb travessa polivalent sobre plataforma per a tres vies. En un futur, amb l'arribada de l'alta velocitat, es transformarà a dues vies d'ample europeu (UIC) i una d'ample ibèric.

En aquesta nova variant s'ha construït la nova estació de Burgos, denominada Burgos-Rosa de Lima, en record de qui va ser directora general de trànsit Rosa de Lima Manzano, morta en un tràgic accident d'helicòpter.

En la nova estació s'ha construït un feix de 5 vies i 3 andanes.En el futur 2 de les vies quedaran en ample ibèric i 3 s'adaptaran a l'ample UIC, i s'afegirà una més en aquest ample, la qual cosa donarà un total de 6 vies.

Tram Burgos-Vitòria: 91 km
Actualment es troba en Estudi Informatiu.En aquest estudi es determinaran les solucions tècniques més adequades per a la connexió de la capital basca a la resta de la xarxa d'alta velocitat. La longitud definitiva d'aquest tram està condicionada al resultat de l'Estudi Informatiu.
Estacions de la línia
Estacions de la línia
  • Miranda de Ebro: L'estació i la seua platja de vies seran remodelades per a l'arribada de l'alta velocitat
  • Venda de Baños
  • Burgos Rosa de Lima
  • Vitòria

Mesures mediambientals

El Ministeri de Foment i Adif Alta Velocitat promouen el desenvolupament d'un ferrocarril autènticament sostenible i respectuós amb la naturalesa, on es manté al màxim el respecte cap als espais naturals protegits durant el disseny, la construcció i l'explotació de la infraestructura ferroviària.

A més de vetlar pel compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) es valora,  des d'una perspectiva global, el grau d'integració de les obres en el seu entorn i l'eficàcia de les mesures ambientals adoptades durant aquestes obres.

Totes les mesures pretenen disminuir l'impacte de la construcció de la nova línia, respectant escrupolosament l'ecosistema de les zones per les quals discorre, i minimitzant el seu impacte visual, sonor i paisatgístic.

Característiques de la infraestructura
180
km
de longitud
12
Viaductes
En el tram en servei Venda de Baños-Burgos.
El de major longitud té 1.330 m
2
Túnels
En el tram en servei Venda de Baños- Burgos
4
Estacions
de viatgers:Venda de Baños, Burgos Rosa de Lima, Miranda de Ebro i Vitòria