Desistiments, renúncies o resolucions

Portal del licitador

Accés a la informació relativa als desistiments, les renúncies i les resolucions de contractes que l'entitat ha aprovat. La informació s'actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data en què s'ha aprovat.
Títol
Tota la informació contractual es troba allotjada en el perfil del contractant d'Adif, situat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta informació es manté activa fins al moment en què es produeix l'adjudicació del contracte.
Si no troba la referència buscada, consulte en les licitacions d'Adif.

Llista de desistiments, renúncies i resolucions