Canal Ètic

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Codi Ètic d'Adif - Alta Velocitat

Títol
El Codi Ètic d'Adif-AV, aprovat pel Consell d'Administració, té per objectiu formalitzar les pautes esperables de comportament íntegre, responsable i transparent de totes les persones que treballen en Adif-AV, en l'acompliment quotidià de les tasques i en les seues relacions professionals.

El Codi pretén traduir a comportaments desitjats els valors i principis corporatius d'Adif-AV, prenent com a punt de partida la cultura de l'organització, la legislació que li és aplicable i el compromís de l'entitat amb l'ètica i la transparència.

Lluita contra el frau i la corrupció

A través de la Declaració institucional de lluita contra el frau, realitzada per la presidenta de l'entitat, es demostra el compromís de mantindre els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i d'adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, implementant una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció.

Per això, l'objectiu principal de la declaració institucional és promoure dins de l'organització una cultura ètica que exercisca un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d'activitat fraudulenta i que faça possible la seua prevenció i detecció.

L'entitat disposa també d'una Política corporativa de lluita contra el frau, amb la qual es compromet al bon govern sota els principis d'ètica i de transparència. Així mateix, es té el compromís de vetlar per la correcta gestió dels fons comunitaris, especialment els procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a través d'un pla de mesures antifrau específic aprovat el 25 de gener de 2022 pel Consell d'Administració.

Canal Ètic

El Canal Ètic és el canal de comunicació entre Adif-AV i els seus grups d'interés i amb la societat en general perquè qualsevol persona puga notificar possibles incompliments del Codi Ètic i de Conducta.

Només s'atendran aquelles notificacions relacionades amb el Codi Ètic i de Conducta d'Adif-AV.

Formulari de notificacions

ADIF i ADIF ALTA VELOCITAT disposen d'una plataforma informàtica per a formular notificacions, consultes, plantejar dubtes i/o presentar queixes relacionades amb l'aplicació del Codi Ètic i de Conducta, així com per a informar de qualsevol possible incompliment o vulneració contraris a l'ètica, la legalitat i les normes que regeixen ambdues entitats, accessible mitjançant l'enllaç de la part inferior.

Aquesta plataforma de comunicació es troba allotjada en servidors que compleixen els més alts estàndards de ciberseguretat, de conformitat amb el que estableix l'Esquema Nacional de Seguretat, i així mateix compleixen tots els requisits del Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Totes les comunicacions realitzades a través d'aquesta plataforma de gestió del Canal Ètic estaran encriptades i seran confidencials. També s'hi permet l'opció de fer denúncies anònimes, i no és obligatori identificar-se en el camp "Nom".  
No obstant això, si el remitent desitja que se li comunique informació sobre la gestió de la seua notificació i la resolució de l'assumpte objecte d'aquesta, haurà de facilitar un correu electrònic.

Es prega no utilitzar el Canal Ètic per a realitzar notificacions malintencionades, infundades o mancades d'indicis que fonamenten la investigació, gestió i ulterior resolució dels presumptes incompliments notificats.
Així mateix, en relació amb fets que puguen ser constitutius de frau o irregularitat vinculats a projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, a més del Canal Ètic intern, poden utilitzar el canal habilitat a aquest efecte pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau.

Per a les comunicacions que no estiguen relacionades amb el Codi Ètic i de Conducta, tenen a la seua disposició els següents canals:

Títol fragment

Correu electrònic

Correu electrònic comunicacionweb@adif.es, o mitjançant el formulari de contacte
disponible en el web. Oficina virtual per a l'accés a informació oficial i serveis en línia.

Oficina d'Atenció al Client

Es podran presentar reclamacions oficials en els llibres de reclamacions a les estacions.