Canal ètic

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Codi Ètic d'Adif - Alta Velocidad

Títol
El Codi Ètic d'Adif AV, aprovat pel Consell d'Administració, té per objectiu formalitzar les pautes esperables de comportament íntegre, responsable i transparent de totes les persones que treballen en Adif AV, en l'acompliment quotidià de les tasques i en les seues relacions professionals.

El codi pretén traduir a comportaments desitjats els valors i principis corporatius d'Adif AV, prenent com a punt de partida la cultura de l'organització, la legislació que li és aplicable i el compromís de l'entitat amb l'ètica i la transparència.

Canal Ètic

El Canal Ètic és el canal de comunicació entre Adif AV i els seus grups d'interés i amb la societat en general perquè qualsevol persona puga notificar possibles incompliments del Codi Ètic i de Conducta.

Només s'atendran aquelles notificacions relacionades amb el Codi Ètic i de Conducta d'Adif AV.

Formulari de notificacions

ADIF i ADIF ALTA VELOCIDAD han implantat una plataforma informàtica nova per a formular notificacions, consultes, plantejar dubtes o presentar queixes relacionades amb l'aplicació del nostre Codi Ètic i de Conducta, així com per a informar de qualsevol possible incompliment o vulneració contrari a l'ètica, la legalitat i les normes que regeixen ambdues entitats, accessible mitjançant l'enllaç que hi ha en la part inferior.

Aquesta plataforma de comunicació s'ofereix a través de l'aplicació comercial Xperta, allotjada en servidors que compleixen amb els estàndards més alts de ciberseguretat, d'acord amb el que estableix l'esquema nacional de seguretat, i així mateix compleixen amb tots els requisits del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

Totes les comunicacions que es duen a terme per mitjà d'aquesta plataforma de gestió del Canal Ètic estaran encriptades i seran confidencials.També s'hi permet l'opció de fer denúncies anònimes, i no és obligatori identificar-se en el camp nom. 
No obstant això, si el remitent desitja que se li comunique informació sobre la gestió de la seua notificació i la resolució de l'assumpte objecte d'aquesta, haurà de facilitar-hi un correu electrònic.

Es prega no utilitzar el Canal Ètic per a fer notificacions malintencionades, infundades o sense indicis que fonamenten la investigació, gestió i ulterior resolució dels presumptes incompliments notificats.
Per a les comunicacions que no estiguen relacionades amb el Codi Ètic i de Conducta, té a la seua disposició els canals següents:

Títol fragment

Correu electrònic

Correu electrònic comunicacionweb@adif.es, o mitjançant el formulari de contacte
Disponible en el webOficina virtual per a l'accés a informació oficial i serveis en línia.

Oficina d'Atenció al Client

Es podran presentar reclamacions oficials en els llibres de reclamacions a les estacions.