La nostra marca

Identitat corporativa

Identitat corporativa

La marca corporativa sintetitza i expressa visualment la identitat de l'empresa i projecta, d'aquesta manera, els nostres valors i aspiracions. A partir dels elements bàsics de la marca, es desenvolupa un llenguatge gràfic amb personalitat pròpia que es plasma en els entorns i suports diferents.

El territori visual i conceptual definit per la marca Adif Alta Velocidad ens identifica i ens diferencia, transmet la visió i el propòsit empresarial i reflecteix la nostra proposta de valor a la societat en la qual es tradueix aquest propòsit. Es construeix així, prenent com a base la marca, l'eix que articula la narrativa de l'entitat:en Adif Alta Velocidad treballem per a millorar la vida de les persones, i assumim i despleguem un compromís ferm amb un model de mobilitat i de societat que siga realment sostenible.

Responsive Image

La marca Adif Alta Velocidad, des del punt de vista de la seua construcció gràfica, tracta de projectar els atributs i valors següents:

Responsive Image

Oficina de la Marca

La funció de l'àrea de Marca d'Adif és dirigir i coordinar la seua estratègia de marca i desenvolupar les ferramentes necessàries:programa d'identitat visual corporativa i aplicacions de la marca en els diferents àmbits de l'empresa i la seua projecció externa, posicionament estratègic, arquitectura de marques, etc.  
Responsive Image
Responsive Image

Descàrrega d'imagotip d'Adif Alta Velocitat

Arxius contenint el format .png. en les seues dimensions 2.693 x 823 píxels.