Informació general

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol
Amb data 31 de desembre de 2013 es crea l'entitat pública empresarial Adif Alta Velocidad, com a organisme públic dels previstos en l'artcle 43.1.b) de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, mitjançant l'escissió de la branca d'activitat de construcció i administració de les infraestructures ferroviàries d'alta velocitat i unes altres que se li atribuïsquen i estiguen encarregades fins a aquella data a l'entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

A partir de la seua data de creació, Adif Alta Velocidad assumeix les funcions assignades a l'administrador d'infraestructures ferroviàries en la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari, i en les seues normes de desenvolupament, en relació amb les infraestructures ferroviàries la titularitat de les quals li haja sigut atribuïda, així com amb les que se li atribuïsquen en un futur. 

Mitjançant Reial Decret 1044/2013, de 27 de desembre, s'ha aprovat l'estatut de l'entitat pública empresarial Adif Alta Velocidad.

Assumeix les competències de la construcció i administració de les infraestructures ferroviàries d'alta velocitat, així com altres funcions tals com la gestió dels negocis de les estacions d'alta velocitat o les activitats de telecomunicacions i energia.

Adif Alta Velocidad en xifres
47.177

M€

en actius totals

2.618 ​​​​​​​

Km
Xarxa Ferroviària Alta Velocitat
42
Estacions
de Ferrocarril
51,08
M
de quilòmetres-tren en un any

Alta Velocidad

Saltar carrusel
Notes de premsa relacionades