Operadors ferroviaris

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Liberalització i operadors
La liberalització del sector ferroviari ha comportat l'accés de diferents operadors a la Xarxa Ferroviària d'Interés General. El primer pas ha sigut la seua disposició per al trànsit de mercaderies per a, posteriorment, ampliar-se a viatgers.
Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF)

Per a l'accés a la Xarxa Ferroviària d'Interés General (RFIG), les empreses ferroviàries han de disposar de la corresponent llicència i certificat de seguretat, l'emissió de la qual correspon a l'AESF.

L'AESF exerceix com a autoritat responsable de la seguretat ferroviària, tal com s'estableix en la Llei 38/2015 de 19 de setembre del Sector Ferroviari, i realitza l'ordenació, la inspecció i la supervisió de la seguretat de tots els elements del sistema ferroviari:les infraestructures, el material rodant, el personal ferroviari i l'operació ferroviària.

Així mateix, durà a terme les funcions relacionades amb la interoperabilitat del sistema ferroviari de competència estatal, i els correspon així mateix l'atorgament, la suspensió i la revocació de llicències a les empreses ferroviàries.

Resum liberalització del sector ferroviari

Amb periodicitat mensual s'actualitza el Resum Llicències Empreses Ferroviàries i Habilitacions per a Adjudicació de Capacitat que recull els candidats inscrits en el Registre Especial Ferroviari de:
  • Empreses ferroviàries amb llicència
  • Empreses ferroviàries amb llicència d'un altre estat i certificat de seguretat emés a Espanya
  • Empreses amb habilitació específica per a optar a adjudicació de capacitat
També mostra els indicadors d'activitat trànsit ferroviari de mercaderies.

Amb la mateixa periodicitat s'actualitza el Resum Autoritzacions Connexió d'Infraestructura Ferroviàries de Titularitat Privada (Carregadors), a la RFIG, que recull les Autoritzacions de Carregadors concedides