Modificacions de contracte

Portal del licitador

Accés a la informació relativa a les modificacions de contractes que ha aprovat l'entitat, la publicació de la qual recomana la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat mitjançant Resolució de data 16 de març de 2016. La informació s'actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data en què s'ha aprovat.
Títol
Tota la informació contractual es troba allotjada en la plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta informació es manté activa fins al moment en què es produeix l'adjudicació del contracte.
Si no troba la referència buscada, consulte en les licitacions d'Adif.

Llista de modificacions de contracte