Sol·licitud de proves en la infraestructura

Bústia de sol·licitud de proves en infraestructures i instal·lacions

Títol
L'homologació i verificació del material rodant tant per les empreses ferroviàries com pels fabricants d'aquest material, que no siguen objecte de liquidació per cànon, així com dels sistemes de seguretat, materials de via, etc. requereix, habitualment, la utilització de la infraestructura titularitat d'Adif i d'altres de les seues instal·lacions per a realitzar les proves necessàries.

Per a garantir que aquestes es realitzen complint la normativa que li és aplicable, s'ha implantat, en la pàgina web d'Adif AV, una bústia per a facilitar la coordinació de les actuacions necessàries per a la tramitació de la sol·licitud, prèvia a la realització de les esmentades proves.
En el formulari, al qual s'accedeix punxant en l'enllaç, hi ha les dades que han de facilitar per a sol·licitar la prova corresponent.

Sol·licitud