Informació sobre sostenibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol
Adif Alta Velocidad ha evolucionat des d'un model d'empresa on la responsabilitat social corporativa tenia un paper destacat, encara que complementari i a vegades independent de l'estratègia de l'entitat, fins a un model en el qual l'estratègia de responsabilitat corporativa i sostenibilitat és igual a l'estratègia empresarial. D'aquesta manera, el conjunt de l'estratègia i les operacions de l'entitat han de sustentar-se en la nostra responsabilitat com a empresa davant de la societat per a contribuir així a un model de desenvolupament que siga realment sostenible.

En la seua activitat, Adif Alta Velocitat tracta de contribuir a la millora constant del medi ambient i el benestar socioeconòmic incorporant a la seua línia d'actuació i al model de gestió els valors que han d'orientar les decisions estratègiques.
Per a Adif/Adif-Alta Velocidad el respecte al medi ambient durant l'execució de les activitats que du a terme es troba clarament identificat en la visió, missió i valors que ha definit l'entitat, en el context del Pla Estratègic 2030
 
Els sistemes de gestió ambiental estan certificats d'acord amb la norma ISO 14.001.
 
La protecció del medi ambient s'ha convertit en una prioritat per a Adif Alta Velocitat i suposa una part molt rellevant de l'esforç tècnic i econòmic que està realitzant, per a adaptar-ne la gestió i els serveis ferroviaris a les noves necessitats i demandes amb criteris de qualitat i excel·lència mediambientals.

Informes anuals de Bons Verds 2020
 
Els nostres inversors ja poden consultar en el web d'Adif Alta Velocitat l'informe relatiu a l'emissió realitzada el febrer passat de 2020.
imagen con marco
URL
Adif Alta Velocitat

Segona opinió

Green Finance Second Opinion.

Informes de gestió, medi ambient i govern corporatiu

Aquests informes estan disponibles en la següent pàgina de la nostra secció de Transparència:
També et pot interessar