Informació sobre sostenibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol
Adif Alta Velocidad ha evolucionat des d'un model d'empresa on la responsabilitat social corporativa tenia un paper destacat, encara que complementari i a vegades independent de l'estratègia de l'entitat, fins a un model en el qual l'estratègia de responsabilitat corporativa i sostenibilitat és igual a l'estratègia empresarial. D'aquesta manera, el conjunt de l'estratègia i les operacions de l'entitat han de sustentar-se en la nostra responsabilitat com a empresa davant de la societat per a contribuir d'aquesta manera a un model de desenvolupament que siga realment sostenible.

En la seua activitat, Adif AV tracta de contribuir a la millora constant del medi ambient i el benestar socioeconòmic incorporant a la seua línia d'actuació els valors que han d'orientar les decisions estratègiques i incorporant-les al seu model de gestió.
Per a Adif/Adif-Alta Velocidad el respecte al medi ambient durant l'execució de les activitats que du a terme es troba clarament identificat en la visió, missió i valors que ha definit l'entitat, en el context del Pla Estratègic 2030
 
Els sistemes de gestió ambiental estan certificats d'acord amb la norma ISO 14.001.

La protecció del medi ambient s'ha convertit en una prioritat per a Adif Alta Velocitat i suposa una part molt rellevant de l'esforç tècnic i econòmic que està realitzant, per a adaptar-ne la gestió i els serveis ferroviaris a les noves necessitats i demandes amb criteris de qualitat i excel·lència mediambientals.

Informe anual de Bons Verds 2020
 
Els nostres inversors ja poden consultar en el web d'Adif Alta Velocidad l'informe relatiu a l'emissió realitzada el febrer passat de 2020.
Altres informes anuals de Bons Verds

Resum de projectes finançats amb Bons Verds: Quadre resum de projectes finançats amb Bons Verds.

Informe anual Bons Verds 2018

Informe anual Bons Verds 2018
Informe anual Bons Verds 2019
imagen con marco
Adif Alta velocidad

Segona opinió

Green Finance Second Opinion.
CICERO Shades of Green finds the governance procedures in ADIF-Alta Velocidad’s framework to be Excellent.
També et pot interessar