Informació relativa a l'activitat contractual

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Licitacions

En aquest apartat podrà consultar les adjudicacions aprovades. Aquesta informació es manté disponible fins a l'adjudicació del contracte. Amb la finalitat de millorar la qualitat d'aquesta informació les licitacions es consideren en dos estats:Licitacions en curs (amb termini de presentació d'ofertes no vençut) i Licitacions en avaluació (és a dir, pendents d'adjudicar).
 

Adjudicacions

En aquest apartat podrà consultar les adjudicacions aprovades.La informació s'actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data en què s'ha aprovat.
 

Contractes formalitzats en l'exercici

En aquest apartat podrà consultar la relació dels contractes formalitzats en l'exercici en curs. Aquesta informació s'actualitza mensualment. A més, finalitzat l'exercici, aquesta informació roman disponible durant l'exercici següent.​​​​​​​

Actuacions d'emergència

En aquest apartat podrà consultar la relació de declaracions d'emergència. Aquesta informació s'actualitza mensualment. A més, finalitzat l'exercici, aquesta informació roman disponible durant l'exercici següent.​​​​​​​

Contractes menors

Contractes de serveis i subministraments de valor estimat inferior a 15.000 € i contractes d'obres de valor estimat inferior a 40.000 €.

En aquest apartat podrà consultar la relació dels contractes menors aprovats per l'entitat durant l'exercici en curs. Aquesta informació s'actualitza trimestralment. A més, finalitzat l'exercici, aquesta informació roman disponible durant els quinze mesos següents a la data en què s'ha aprovat.​​​​​​​

Modificacions i pròrrogues de contractes

En aquest apartat podrà consultar la relació de les modificacions i pròrrogues de contractes aprovades. Inclou tota la informació relativa a l'exercici en curs i s'actualitza mensualment. A més, finalitzat l'exercici, aquesta informació roman disponible durant l'exercici següent.​​​​​​​

Desistiments, renúncies i resolucions de contractes

En aquest apartat podrà consultar la relació de desistiments, renúncies i resolucions de contractes.Inclou tota la informació relativa a l'exercici en curs i s'actualitza mensualment. A més, finalitzat l'exercici, aquesta informació roman disponible durant l'exercici següent.​​​​​​​

Informació estadística relativa a l'activitat contractual de l'entitat

Mensualment, podrà consultar un informe estadístic actualitzat dels contractes formalitzats en l'exercici en curs, amb indicació de l'import contractat i el percentatge per cadascun dels procediments de contractació.​​​​​​​