Eres inversor?

Informació general
Posem a la disposició dels inversors tota la informació de gestió, economicofinancera, creditícia i de sostenibilitat.
Operadors ferroviaris
La liberalització del sector ferroviari ha comportat l'accés de diferents operadors a la Xarxa Ferroviària d'Interés General.En Adif Alta Velocidad s'ha culminat un procés d'assignació de capacitat per acords marc analitzat i autoritzat per la CNMC.
Finançament europeu
Informació sobre les ajudes i finançament rebuts per Adif procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE), així com les actuacions que participen de la col·laboració del Banc Europeu d'Inversions (BEI).

Actualitat