Sostenibilitat social

Educació

L'interés d'Adif per estar present en l'àmbit educatiu i establir un vincle amb la població escolar i l'estudiantat universitari busca fomentar els valors del ferrocarril i d'Adif en la població escolar, mostrar el seu alineament amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i incidir especialment en la salut i la seguretat, el respecte al medi ambient i la cohesió social.

Volem donar a conéixer Adif als xiquets i joves, i estimular-ne l'interés per les professions ferroviàries, especialment per l'enginyeria i les disciplines tècniques (STEM), incidint de forma singular en les xiquetes i dones joves. I finalment, tractem de reforçar la presència del ferrocarril i Adif en el món acadèmic, proporcionant recursos pedagògics alineats al concepte de mobilitat i infraestructures sostenibles.

L'aposta per l'educació es materialitza, entre altres, en les iniciatives següents: