FEDER Gestió i seguiment

Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020

La Subdirecció General de Gestió del FEDER del Ministeri d'Hisenda, com a autoritat de gestió del FEDER a Espanya, una vegada avaluada la descripció de funcions i procediments proporcionada per l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) d'acord amb la fitxa elaborada per l'autoritat de gestió, ajustant-se en tot cas als criteris establits en l'Annex lll del Reglament d'Execució (UE) núm. 1011/2014, va encarregar a ADIF les funcions incloses en l'acord signat pel director general de Fons Comunitaris el 17 d'abril de 2017 i acceptat pel president d'ADIF el 8 de maig de 2017.

ADIF durà a terme les funcions d'Organisme Intermedi per a les actuacions d'ADIF i ADIF Alta Velocidad sota la responsabilitat de l'autoritat de gestió, en el Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

En 2018 ADIF ha aprovat 7 noves operacions d'ADIF Alta Velocidad amb una despesa neta subvencionable de 522,5 milions d'euros, fins a aconseguir una despesa neta subvencionable seleccionat de 734,9 milions d'euros.

En 2018, s'ha certificat un cost net subvencionable de 347,3 milions d'euros que representa el 47,2 % de la despesa total seleccionada. L'execució acumulada és de 541,4 milions d'euros que representa el 73,7 % de l'import seleccionat.

Aquest cost s'ha certificat en les següents operacions: Granada Faseo 14-20, Santiago VigoActuacions, Galícia 4, Granada F3, Extremadura Faseo

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat, a través de la Intervenció Delegada en ADIF, ha realitzat en el 2018 dues auditories d'operacions, LAV Antequera-Granada:Plataforma Fase III, subministraments, muntatge de via, electrificació i instal·lació i LAV Valladolid-Burgos. Muntatge de via, electrificació i instal·lacions de senyalització i control, el resultat del qual ha sigut en tots dos casos:Opinió favorable