Sostenibilitat i medi ambient

Integració ambiental de projectes i obres

Assegurament del compliment legal mediambiental en el disseny i desenvolupament de projectes i obres.