Línia Còrdova - Màlaga

Estacions de la línia

Les diferents estacions de la línia destaquen per la funcionalitat per a la prestació dels diferents serveis, així com pel disseny arquitectònic.

Són tres les noves estacions que donen servei als viatgers de la línia Còrdova - Màlaga.

VIALIA MÀLAGA MARÍA ZAMBRANO

 

L'estació de Màlaga, inaugurada en 2006, ocupa una superfície de 51.377 m2, més de cinc vegades la superfície de l'antiga estació. Està dotada de 8 vies, cinc en ample UIC i tres d'ample ibèric sota una gran coberta metàl·lica construïda sense pilars intermedis.

El complex ferroviari integra, a més dels espais ferroviaris, una zona comercial i d'oci, un hotel de quatre estreles i aparcaments. En aquests moments, és el major centre de transport intermodal i comercial construït a tota Espanya, sota la marca Vialia.

Els centres Vialia d'Adif són centres de serveis integrats, on conviuen transport, cultura, oci i comerç, i que contribueixen a fer que la vida dels ciutadans siga una mica més fàcil. Els altres centres Vialia estan localitzats a Bilbao, Pontevedra, Salamanca i Albacete.

Vialia María Zambrano ha sigut un projecte dissenyat de forma que a l'interior del recinte no es produïsquen interferències entre uns serveis i uns altres i es facilite la mobilitat entre les diverses activitats que allí confluiran, i es caracteritza per l'accessibilitat, transparència, espais diàfans i zones envidriades.

És un modern espai obert al desenvolupament de la vida ciutadana, on s'ha potenciat la intermodalitat, en estar connectats entre si Alta Velocitat, trens de rodalia, autobusos urbans i interurbans i el metro de Màlaga, una vegada entre en servei.

PUENTE GENIL - HERRERA

 

Aquesta avantguardista estació, inaugurada en desembre de 2006, està conformada per una gran coberta metàl·lica que s'assembla a un ocell que està alçant el vol.

Disposa de quatre vies i dues andanes, sobre els quals està situat l'edifici de viatgers en una cota elevada respecte a les vies, a manera d'una gran passarel·la de 1.550 metres quadrats.

ANTEQUERA - SANTA ANA

 

L'estació d'Antequera-Santa Ana s'ha convertit en el centre distribuïdor del trànsit ferroviari del sud d'Espanya a causa dels seus canviadors d'ample de via. Disposa de cinc vies en ample UIC i dos en ample ibèric.

L'edifici de viatgers té una superfície total de 3.500 m2. Arquitectònicament, està construït sobre la base d'una estructura metàl·lica en forma de grans ales amb les vores embegudes en murs de formigó, sota una coberta de zinc ondada de cinc cossos, amb altura de 8 i 13 metres.

En el nucli urbà d'Antequera es construirà una segona estació d'alta velocitat, que donarà servei als trens que circulen per la línia en construcció d'alta velocitat Antequera - Granada.