Línia Madrid - Valladolid

Estructures destacades

A continuació es mostra l'estació i les obres singulars de la línia d'alta velocitat Madrid - Segòvia - Valladolid.

Estació de Segòvia-Guiomar

 

Està situada dins del terme municipal de Segòvia, en els voltants de la carretera de la ciutat SG-20 i de l'autopista AP-61, la qual cosa garanteix unes òptimes condicions d'accés a aquesta.

Compta amb una superfície aproximada en planta de 5.100 m2. L'edifici se situa a una cota superior a la de les vies aprofitant la topografia del terreny.

Quant al disseny destaca el tractament de la llum. Referent a això, en la coberta s'han creat unes claraboies que tamisen i homogeneïtzen la llum natural a l'interior.

Túnels de San Pedro

Són els tercers més llargs d'Espanya només superats pels de Pajares i Guadarrama i per davant dels que es van construir a Perthus i Abdalajís.

Es tracta dos tubs paral·lels, cadascun per a via única de 8.930 metres de longitud.

 

Viaducte Arroyo del Valle

 

És el principal viaducte de la línia i es constitueix en el més llarg d'Europa de tauler continu.

La singularitat del viaducte resideix fonamentalment en el seu disseny lineal i estilitzat, que n'afavoreix la integració en l'entorn, en la tècnica constructiva aplicada, nova a Espanya, i en les excepcionals mesures de respecte mediambiental desenvolupades en la seua construcció.

Està situat en un excel·lent entorn paisatgístic entre Soto del Real i Miraflores de la Sierra.
Té una longitud de 1.755 m distribuïts en 27 obertures, amb uns llums de 66 m i una altura màxima de piles de 80 m.

L'obertura central del viaducte d'Arroyo del Valle té un llum de 132 m, i fletxa de 49 m, amb un pes total de l'arc de 2.500 tones.

Túnel de Guadarrama

Es tracta del quart túnel més llarg d'Europa i el cinqué del món, amb 28,4 km de longitud cadascun dels dos tubs de què es compon.

El traçat dels túnels discorre entre el terme municipal de Miraflores de la Sierra (Madrid) i les immediacions de la capital segoviana.

Les obres de perforació van finalitzar en 2005 i en la construcció han arribat a treballar conjuntament 4.000 persones.