Impacte Zero

Pantalla anticol·lisió per a aus en una línia ferroviària

Modelo Utilidad Nacional UNAC 201831835 Compartido con la Universidad Autónoma de Madrid, FCC y Prointec

Pantalla per a protegir les aus i evitar que xoquen amb els trens en les línies d'alta velocitat.

Descripció

Es crea un element visual als marges de la plataforma ferroviària que les aus percebran com un obstacle en el seu vol i que els farà corregir la trajectòria en el creuament transversal sobre la infraestructura.
Les aus volaran a una altura suficient per a evitar la col·lisió amb qualsevol element fix de la plataforma i, especialment, amb els trens que circulen per la línia.

Les infraestructures ferroviàries, pel seu caràcter lineal, constitueixen una barrera per al pas de les aus. La pantalla anticol·lisió s'enquadra en els sistemes de seguretat i s'instal·la amb una finalitat doble:

  • Reduir la mortalitat de l'avifauna com una mesura correctora dels impactes ambientals en espais naturals i entorns amb presència d'espècies amb protecció legal o d'interés per a la seua conservació.
  • Minimitzar els riscos, millorant les condicions de seguretat i explotació de les línies.

Metodologia per a la determinació de les mesures òptimes de protecció de l'avifauna en noves línies d'alta velocitat

Accions preparatòries

Estudi i definició de les potencials zones d'implantació de les pantalles anticol·lisió d'avifauna.

  • Anàlisi i avaluació de seccions ferroviàries.
  • Estudis previs de població d'avifauna, freqüència, creuament i mortalitat.
  • Monitoratge en trens i registre de col·lisions.
  • Anàlisi i avaluació de resultats preliminars.
  • Proposta de trams específics per a la col·locació de pantalles.