SAEC

Sistema d'auscultació i avaluació contínua de la plataforma ferroviària amb georadar

SAEC és un sistema de manteniment predictiu que permet el següent:

 • Conéixer l'estat de la banqueta de balast i la plataforma ferroviària.
 • Avaluar el comportament i l'evolució de la plataforma a causa de la pròpia explotació de la xarxa i l'acció de les tasques de manteniment.
SAEC pot utilitzar-se com:
 • Sistema per a identificar i delimitar punts o trams problemàtics que presenten:
  • Acumulació d'humitat
  • Espessors anòmales de balast
  • Contaminació per fins
  • Existència de buits sota la via o punts d'assentament
 • Eina de recepció de plataforma en la construcció d'una nova línia ferroviària o després de la renovació d'una infraestructura existent.
Paràgraf de tipus destacat

SAEC permetrà una planificació més eficient de les operacions de manteniment, i estalviarà en costos i temps d'execució.

Sistema d'alt rendiment capaç de prendre dades d'auscultació a velocitats de 80 a 100 km/h. L'automatització del procés d'auscultació de plataforma a través d'una tècnica no invasiva permet reduir dràsticament els costos de l'operació.
El sistema SAEC es compon del següent:
 • Sensors embarcats en vehicle auscultador o màquina de manteniment: georadar 3D, càmeres òptica i infraroja i sistema de posicionament mitjançant odometria i GPS.
 • Smart-collector: sistema de sincronisme entre sensors d'auscultació, preprocessat i emmagatzematge de dades d'auscultació.
 • Sistema de visualització i anàlisi de dades:després del processament, les dades d'auscultació es carreguen en una base de dades pròpia (compatible amb altres bancs de dades) i es poden visualitzar en la web.