FEDER Comunicació

Operacions realitzades

Descripció d'operacions i accions de comunicació realitzades

 • Corredor MediterraniTram Monforte del Cid-MúrciaSubministrament i muntatge de via, electrificació i instal·lacions (Múrcia)Fase II
 • Corredor Mediterrani Línia Murcia-Almeria Plataforma (Andalusia)
 • Corredor Mediterrani Línia Múrcia-Almeria Projectes (Andalusia)
 • Corredor Mediterrani Línia Múrcia-AlmeriaVia, electrificació i instal·lacionsFase I (Andalusia)
 • Corredor Mediterrani Línia Múrcia-AlmeriaPlataforma (Múrcia)
 • Corredor Mediterrani Línia Múrcia-AlmeriaProjectes (Múrcia)
 • Corredor MediterraniTram Murcia-CartagenaMillora/Adequació a estàndard RTE-T
 • Corredor MediterraniTram Madrid-Sevilla Alta VelocitatMillora/Adequació a estàndard RTE-T en infraestructura a Andalusia
 • Corredor MediterraniTram Madrid-Sevilla Alta VelocitatMillora/Adequació a estàndard RTE-T en via a Andalusia
 • Corredor MediterraniTram Madrid-Sevilla Alta Velocitat Millora/Adequació a estàndard RTE-T en instal·lacions a Andalusia
 • Corredor MediterraniTram Madrid-Sevilla Alta Velocitat Millora/Adequació a estàndard RTE-T en infraestructura a Castella-la Manxa
 • Corredor MediterraniTram Madrid-Sevilla Alta VelocitatMillora/Adequació a estàndard RTE-T en via a Castella-la Manxa
 • Corredor Atlàntic Línia d'alta velocitat per a trànsit mixt Madrid-LisboaVia, electrificació i instal·lacions Fase II
 • Corredor AtlànticLínia d'alta velocitat per a trànsit mixt Madrid-LisboaPlataforma Fase IV
 • Corredor Atlàntic Fase 0 d'actuacions procedents del GP Extremadura (2007-2013)Línia d'alta velocitat per a trànsit mixt Madrid-LisboaPlataforma Fase II i via i instal·lacions de protecció civil i seguretat fase I
 • Xarxa bàsicaEix AtlànticTram Santiago de Compostel·la - Vigo
 • Actuacions en la Xarxa d'Alta Velocitat a Andalusia