contractació
Accedeixi a les licitacions, adjudicacions i altres serveis

Què fem?

Actualitat

Informació d’interès

Declaració sobre la xarxa
Document que exposa les característiques de la infraestructura posada a disposició de les Empreses Ferroviàries i Candidats.
Liberalització del Sector Ferroviari
A la liberalització el transport de mercaderies recentment s’ha unit el de viatgers en un procés d’assignació de capacitat per acords marc amb els operadors analitzat i autoritzat per la CNMC.
Finançament europeu
Informació sobre els ajuts i el finançament rebut per Adif procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE), així com les actuacions que participen de la col·laboració del Banc Europeu d’Inversions (BEI).
Bons verds
Adif Alta Velocidad ha fet ja quatre emissions d’aquest tipus de bons destinats a finançar projectes que generen beneficis ambientals o climàtics.