contractació
Accedeixi a les licitacions, adjudicacions i altres serveis

Què fem?

Actualitat

imagen con marco
URL
Nuevo Portal de Instalaciones de Servicio PISERVI
Administrador de infraestructuras ferroviarias.
Para operadores y empresas de transporte y que facilita la planificación de los servicios ferroviarios.
Rápido acceso a información sobre terminales de mercancías, estaciones de viajeros, mantenimiento, cargaderos privados, puertos, etc​​​​​​​​​​​​

Información sobre contaminación acústica

Guía para la aplicación  del método CNOSSOS-EU en Adif y Adif AV
El objetivo de esta guía es ofrecer la información necesaria para el empleo del método CNOSSOS-EU en el cálculo del ruido ferroviario en las infraestructuras de ADIF y ADIF AV.

Entre los objetivos estratégicos de Adif y Adif AV se encuentra la contribución a un transporte respetuoso con el medio ambiente y responsable en el uso de recursos.

​​​​​​​Accede a la guía y a todo el contenido sobre contaminación acústica.​​​​​​​

Informació d’interès

Declaració sobre la xarxa
Document que exposa les característiques de la infraestructura posada a disposició de les Empreses Ferroviàries i Candidats.
Liberalització del Sector Ferroviari
A la liberalització el transport de mercaderies recentment s’ha unit el de viatgers en un procés d’assignació de capacitat per acords marc amb els operadors analitzat i autoritzat per la CNMC.
Finançament europeu
Informació sobre els ajuts i el finançament rebut per Adif procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE), així com les actuacions que participen de la col·laboració del Banc Europeu d’Inversions (BEI).
Bons verds
Adif Alta Velocidad ha fet ja quatre emissions d’aquest tipus de bons destinats a finançar projectes que generen beneficis ambientals o climàtics.