Estació Sant Andreu

#TransformemRodalies

Títol
La nova estació Sant Andreu i el nou traçat de la línia de xarxa convencional Barcelona-Granollers (dues actuacions clau a l'operació la Sagrera - Sant Andreu) eliminen el traçat en superfície, i cohesionen així els barris situats a banda i banda de les vies. Les actuacions aporten més espai urbà i promouen la descarbonització i la dinamització socioeconòmica del nord de Barcelona.
La intervenció forma part del pla d'infraestructures més complex i ambiciós que es realitza a Catalunya i Espanya en els últims anys, el projecte Transformem Rodalies. El seu desenvolupament col·locarà el ferrocarril com el mitjà de transport públic de referència, punta de llança d'una mobilitat sostenible, vertebradora i intermodal, integrada a l'entorn i al servei de la ciutadania.
Sostenible, accessible i més espai per a la ciutadania
El nou edifici de viatgers, de 696 m², se situa sobre la llosa que cobreix les vies, amb dues andanes (210 m) que donen servei a quatre vies, dues de les quals es destinen a l'estacionament dels trens de Rodalies.

L'estació prioritza la sostenibilitat, aprofitant la llum natural que arriba a través de grans lluernes, i l'accessibilitat, amb dos ascensors que connecten el vestíbul amb les andanes, a més d'escales mecàniques i fixes i itineraris senyalitzats per a persones amb discapacitat visual. Així mateix, compta amb tres accessos: un des de la passarel·la de connexió amb l'estació històrica; un altre des del pont del carrer de Sant Adrià, i un tercer des de la passarel·la de la Maquinista.
Art urbà sobre el passat i el futur de la mobilitat
Sant Andreu acull un mural d'art urbà de 3.100 m², el major en una instal·lació ferroviària a Espanya, realitzat pels reconeguts artistes Roc Blackblock i Miquel Wert, que trasllada la persona viatgera i la ciutadania al passat del ferrocarril i al futur de la mobilitat, amb un repàs a la seva història, la innovació que ha permès la seva evolució i la seva contribució al desenvolupament social i econòmic i a la sostenibilitat de les comunitats que connecta.
Línia d'ample convencional Barcelona-Granollers
El traçat definitiu de la línia de xarxa convencional Barcelona-Granollers-Girona (4,3 km, 2,8 km dels quals discorren soterrats) per l'interior de l'estructura de la futura estació de la Sagrera s'inicia sota el Nus de la Trinitat.

Després d'un tram a l'aire lliure, s'interna al túnel, amb parada a la nova estació de Sant Andreu, fins a arribar a l'interior de l'estació de la Sagrera, on encara no tindran parada els trens. Des de l'estació de la Sagrera se li donarà continuïtat, també en túnel, fins al Clot.
#TransformemRodalies
Transformem Rodalies avança en cinc eixos estratègics: infraestructura, estacions, material mòbil, serveis i atenció a l'usuari.

Les actuacions estan orientades a reduir els temps de viatge, millorar la puntualitat i el confort, augmentar la capacitat de transport, millorar l'accessibilitat a les estacions i els trens, reforçar la intermodalitat, cobrir noves necessitats de mobilitat, millorar l'atenció i extensió de les noves tecnologies a l'usuari i incidir en l'àmbit de la sostenibilitat.

Esforç sense precedents a Rodalies

 • Inversions totals 2020-2030: 6.345 M€
 • Inversions Adif 2020-2030: 4.173 M€

#TransformemRodalies

 1. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu. Primer tren de Rodalies con servicio comercial.
 2. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 3. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 4. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 5. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 6. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 7. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 8. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 9. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 10. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. La obra representa un recorrido por el pasado y el futuro del ferrocarril. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 11. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 12. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 13. Diciembre de 2022. Obras de infraestructura en la estación de Sant Feliu
 14. Octubre 2022. Cierre definitivo y eliminación del paso a nivel de Sant Feliu. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 15. La Sagrera.
 16. La Sagrera. Cabecera norte
 17. La Sagrera.
 18. Túnel de acceso al aeropuerto
 19. Balizas del sistema ERTMS entre Hospitalet y Mataró
 20. Infografía estación de Montcada
 21. Infografía estación de Montcada
 22. Infografía estación de Parets del Vallès
 23. Infografía estación de Parets del Vallès
 24. Infografía estación de Salou Portaventura
 25. Infografía estación de Salou Portaventura
 26. Infografía estación de Salou Portaventura
Salta carrusel
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu. Primer tren de Rodalies con servicio comercial.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu. Primer tren de Rodalies con servicio comercial.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. La obra representa un recorrido por el pasado y el futuro del ferrocarril. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. La obra representa un recorrido por el pasado y el futuro del ferrocarril. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Diciembre de 2022. Obras de infraestructura en la estación de Sant Feliu
Diciembre de 2022. Obras de infraestructura en la estación de Sant Feliu
Octubre 2022. Cierre definitivo y eliminación del paso a nivel de Sant Feliu. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Cierre definitivo y eliminación del paso a nivel de Sant Feliu. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
La Sagrera.
La Sagrera.
La Sagrera. Cabecera norte
La Sagrera. Cabecera norte
La Sagrera.
La Sagrera.
Túnel de acceso al aeropuerto
Túnel de acceso al aeropuerto
Balizas del sistema ERTMS entre Hospitalet y Mataró
Balizas del sistema ERTMS entre Hospitalet y Mataró
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Vídeo conmemorativo de la puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu
Noviembre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies

Descàrrega

12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu. Primer tren de Rodalies con servicio comercial.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. La obra representa un recorrido por el pasado y el futuro del ferrocarril. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Diciembre de 2022. Obras de infraestructura en la estación de Sant Feliu
Octubre 2022. Cierre definitivo y eliminación del paso a nivel de Sant Feliu. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
La Sagrera.
La Sagrera. Cabecera norte
La Sagrera.
Túnel de acceso al aeropuerto
Balizas del sistema ERTMS entre Hospitalet y Mataró
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Vídeo conmemorativo de la puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu
Noviembre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies