Sostibilidade social

Accesibilidade

O fomento da accesibilidade e da atención ás persoas con discapacidade parece ser un dos impactos sociais positivos nos que Adif ten unha maior implicación, buscando sempre que as infraestruturas xestionadas sexan o máis accesibles posible para todos os seus clientes.