Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF)

Actuacións cofinanciadas polo mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF)

O Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF) cofinancia cunha axuda de 188,3 millóns de euros as seguintes actuacións:

Corredor Mediterráneo. Tramo Valencia-Camp de Tarragona.Adecuación ao ancho UIC
Corredor Mediterráneo. Tramo Valencia-Sagunto-Castellón. Implementación de ancho UIC
Corredor Atlántico. Liña Vitoria-Bilbao-San Sebastián-fronteira francesa. Tramo Elorrio - Atxondo - Abadiño. Plataforma
Corredor Atlántico e Corredor Mediterráneo.ERTMS Migración 2.3.0.d Fase II
Corredor Atlántico. Valladolid-Venta de Baños e Venta de Baños-Burgos. Implementación ERTMS
Corredor Atlántico. Tramo Chamartín - Torrejón. Superestrutura e protección medioambiental
Corredor Atlántico. Sección Bergara-San Sebastián-Bayonne. Estudos e traballos. (*)

(*) Cifra de investimento e axuda para o tramo español

Corredor Atlántico. Autopista Ferroviaria Atlántica. Intercambio modal de todos los tipos semi-trailers
 • Proyecto 2016-EU-TA-0193-S

 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  0.5 M€
 • Ayuda CEF (millones de euros)
  0,2 M€
Corredor Atlántico. Madrid Nó Urbano. Complexo ferroviario da estación de Atocha.Estudos
Corredor Atlántico.Liña de alta velocidade Sines/Lisboa-Madrid. Madrid Nó Urbano.Estación de Chamartín. Acceso a novas conexións coa rede de metro e conexión de alta velocidade co aeroporto de Barajas.Estudos
Corredor Atlántico.Liña de alta velocidade Sines/Lisboa-Madrid. Madrid Nó Urbano.Estudo do complexo ferroviario da Estación de Atocha (Fase 3)
Corredor Atlántico.Remodelación do complexo ferroviario Madrid-Chamartín para adaptalo aos servizos de Alta Velocidade
Melloras na accesibilidade das Estacións
Totales investimento e axuda CEFParágrafo de tipo destacado
 • Investimento estimado sen IVE (millóns de euros)
  537,6 M€
 • Axuda CEF (millóns de euros)
  188,3 M€

(Datos a 31 de decembro de 2020)