Liña León - Asturias

Os túneles de Pajares

Debido á complexidade xeolóxica e morfolóxica do macizo montañoso a superar, os túneles de Pajares constitúen un gran desafío de enxeñaría que obrigou a adoptar técnicas de construción complexas e específicas.

A escavación realizouse con equipos de escavación mecanizada a sección completa (T.B.M. nas súas siglas en inglés, "Tunnel Boring Machine") coñecidos popularmente como tuneladoras. En total, empregáronse cinco TBM para a execución dos túneles de Pajares.

A seguridade é a vantaxe fundamental e prioritaria que ofrece este tipo de máquinas, xa que a escavación e apoio do túnel teñen lugar dentro do escudo protector.

 

Para manter o maior nivel de seguridade, os túneles teñen galerías de interconexión cada 400 metros, o que facilitará as tarefas de mantemento e evacuación se fose necesario.

Hai un punto de parada preferente no centro dos seus 25 km, preparado para situacións de evacuación en caso de emerxencia. No caso de que un tren tivese algún incidente (avaría, fallo no subministro, etc.), podería deterse nese punto para que os viaxeiros poidan trasladarse a outro tren ou ser evacuados ao exterior a través da galería de acceso a Buiza.

Datos básicos do túnelParágrafo de tipo destacado
  • 2 túneles de vía única
  • Distancia: 25 km
  • Pendente lonxitudinal continua de 16,8 milésimas, descendendo cara a Asturias
  • Sección circular: 8,5 m de diámetro
  • Superficie: 52 m2
  • Galerías de conexión: cada 400 m.
  • Distancia entre os eixos de ambas vías: 50 metros no interior do macizo
Tamén pode interesarche