LAV Levante

Tramo Albacete - Alacante

Despois de que as conexións Madrid-Cuenca-Valencia / Albacete entraran en servizo en decembro de 2010, o corredor de alta velocidade de Levante continuou o seu proceso de construción para chegar ao seu segundo destino mediterráneo, a cidade de Alacante.

As obras efectuadas polo Adif, realizadas polas provincias de Albacete e Alacante, foron de tres tipos:

  • Execución dunha nova plataforma de ancho ibérico entre Albacete e Almansa.
  • Adaptación á alta velocidade do trazado e as instalacións existentes entre Albacete e Almansa, ao longo duns 65 quilómetros.
  • Construción dunha nova plataforma de alta velocidade nuns cen quilómetros entre Almansa e Alacante.

 

A montaxe das instalacións de sinalización, telecomunicacións fixas, control centralizado do tráfico e telefonía móbil GSM-R adxudicouse a unha agrupación de empresas españolas mediante un concurso de colaboración público-privada. O contrato prevé a construción e mantemento integral destas instalacións durante 20 anos.

Albacete - Almansa - Nó da Encina

 

A construción dunha nova liña de alta velocidade entre Albacete e Alacante tivo no seu tramo inicial, ata a contorna de Almansa (72 km), un dos sectores con trazados e fases de obras máis complexas vistas ata o momento no noso país.

Entre 2003 e 2006 construíronse diferentes variantes que melloraban o itinerario de ancho ibérico.
Canalizouse a alta velocidade nestes tramos, sendo necesaria a construción engadida de varios tramos e a recuperación das antigas vías para que a vía convencional estivese completamente segregada e independente.

Entre Almansa e o nó da Encina construíuse unha nova plataforma de alta velocidade.

O nó da Encina está situado na confluencia das provincias de Valencia, Albacete e Alacante. É o punto de bifurcación e confluencia dos tráficos ferroviarios que unen Madrid/Albacete, Valencia e Alacante/Murcia.

La Encina - Alicante

O tramo, de nova construción, vai desde a variante da Encina ata Monforte del Cid, onde a plataforma bifurca cara a Alacante, por un lado, e cara a Elche, Orihuela e a Rexión de Murcia, por outro.

Nel construíronse 17 viadutos que suman 8,4 km. Destacan o viaduto do Cordel de Sax (1498 m), o viaduto Salitre-Vinalopó (1481 m), o viaduto sobre a acequia do Rei (1394 m) e o viaduto sobre o ferrocarril La Encina - Alacante (1260 m).

 

Entre outros elementos singulares hai catro túneles, que suman 5,4 quilómetros. O máis longo de todos é o de Las Barrancadas (2,8 km).

Estación de Villena Alta Velocidad

 

A nova estación de alta velocidade de Villena favorece o acceso da alta velocidade ás rexións interiores da provincia de Alacante e as terras altas murcianas.

A estación está situada nun terreo a 6 km ao sur de Villena e a 2,5 km ao oeste da autoestrada A-31. Ten unha superficie de 4526 m2 e dúas plataformas.

No seu deseño, construción e xestión aplícanse criterios de sustentabilidade integral.

  • Información do servizo
    Estación de Villena Alta Velocidad
  • Ubicación da estación de Villena Alta Velocidad
    Coordenadas GPS: 38.634631,-0.900879
Alacante

A parte final do tramo está composta polos accesos a Alacante, que é a única obra nun entorno urbano de todo o tramo Albacete-Alacante.

A chegada da alta velocidade provocou unha notable transformación en toda a Rede Arterial Ferroviaria de Alacante, xa que tamén supuxo a mellora das instalacións e servizos de ancho ibérico.

Os trens entran na cidade de Alacante nunha viaxe de aproximadamente 2 quilómetros, a través dunha canle subterránea equipada con tres vías, dúas de ancho internacional e outra de ancho mixto. A continuación, saese á superificie dunha nova área, situada ao norte da estación, que está equipada con seis vías e tres plataformas (4 de ancho internacional UIC e 2 de ancho ibérico).

 

A remodelación da Rede Arterial Ferroviaria de Alacante acordouse nun acordo asinado o 7 de maio de 2003, entre o Ministerio de Fomento, a Generalitat Valenciana, o Concello de Alacante e as entidades públicas denominadas entón RENFE e GIF.

As obras de adaptación da estación de Alacante á alta velocidade están financiadas pola Sociedad Alta Velocidad Alicante Nodo de Transportes (Avant), integrada polo Ministerio de Fomento, a través de Adif e Renfe Operadora, a Generalitat Valenciana e o Concello de Alacante.

Accións medioambientais

Dentro da política medioambiental da entidade pública empresarial, construíuse unha nova variante de alta velocidade duns catro quilómetros para salvagardar a Laguna do Salobralejo (catalogada como LIC), na zona de El Villar de Chinchilla.

Por outra banda, instaláronse contrapesas ecolóxicas por primeira vez nunha liña de alta velocidade na catenaria eléctrica. Estas contrapesas están feitas de residuos de ferro e aceiro compactados, en comparación co ferro das convencionais. As súas vantaxes, ademais do menor custo de fabricación, inclúen unha composición e un proceso de fabricación respectuosos co medio ambiente, xa que non emiten gases de efecto invernadoiro, así como unha maior resistencia á degradación ambiental e á non xeración de residuos na capa terrestre.