Liña Madrid - Valladolid

Estruturas destacadas

A continuación móstrase a estación e as obras singulares da liña de alta velocidade Madrid - Segovia - Valladolid

Estación Segovia-Guiomar

 

Atópase dentro do concello de Segovia, nas inmediacións da estrada urbana SG-20 e da autoestrada AP-61, o que garante unhas condicións óptimas de acceso.

Ten unha superficie aproximada de 5100 m2. O edificio está situado nunha cota superior á das vías, aproveitando a topografía do terreo.

Respecto ao deseño, destaca o tratamento da luz. Neste sentido, creáronse claraboias no tellado que filtran e homoxeneizan a luz natural no interior.

Túneles de San Pedro

Son os terceiros máis longos de España, só superados polos de Pajares e Guadarrama e por diante dos construídos en Perthus e Abdalajís.

Consta de dous tubos paralelos, cada un para unha única vía de 8930 metros de lonxitude.

 

Viaduto Arroyo del Valle

 

É o principal viaduto da liña e o máis longo de Europa de taboleiro continuo.

A singularidade do viaduto reside fundamentalmente no seu deseño lineal e estilizado, que favorece a súa integración na contorna, na técnica de construción aplicada, nova en España, e nas excepcionais medidas de respecto ao medio ambiente desenvolvidas na súa construción.

Está situado nunha excelente paisaxe entre Soto del Real e Miraflores de la Sierra.
Ten unha lonxitude de 1755 m distribuídos en 27 vans, con luces de 66 m e unha altura máxima de pilas de 80 m.

O vano central do viaduto do Arroyo do Valle ten unha luz de 132 m e unha frecha de 49 m, cun peso total do arco de 2500 toneladas.

Túnel de Guadarrama

É o cuarto túnel máis longo de Europa e o quinto do mundo, cunha lonxitude de 28,4 km por cada un dos tubos dos que consta.

O trazado dos túneles discorre entre o concello de Miraflores de la Sierra (Madrid) e os arredores da capital segoviana.

Os traballos de perforación remataron no 2005 e 4000 persoas traballaron xuntos para construílos.