Liña Madrid - Barcelona - Fronteira Francesa

Madrid, Guadalaxara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Barcelona, Xirona e Figueres

Título

A Liña de Alta Velocidade Madrid - Barcelona - Fronteira Francesa, de 804 quilómetros de lonxitude total, é un dos principais eixes de comunicación de España con Europa.

En 2008 a liña conectou as cidades de Madrid e Barcelona. O tramo Figueres - Perpiñán púxose en servizo en decembro de 2010. En xaneiro de 2013 completouse a liña coa posta en servizo do tramo entre Barcelona e Figueres. Tras os seus primeiros cinco anos de funcionamento, entre 2008 e 2013, os servizos de Renfe Madrid-Zaragoza-Barcelona rexistraron un total de 27,2 millóns de clientes. Destes, preto de 16 millóns corresponden a relacións que enlazan Cataluña con Madrid.

Esta infraestrutura permite a conexión en alta velocidade entre as catro capitais de provincia catalás e destas co resto de España, contribuíndo así á estruturación territorial do noso país. A liña é o eixe que vertebra o Corredor Nordeste, incluído no eixe prioritario número 3 en materia de transporte para a Comisión Europea. Tamén forma parte substancial do Corredor Ferroviario Mediterráneo, infraestrutura cuxa construción impulsará o desenvolvemento de todo o litoral dende Cataluña ata Andalucía.

Financiamento Europeo


Esta liña contou con axudas e financiamento recibidos por Adif AV procedentes dos distintos fondos e programas da Unión Europea (UE).
​​​​​​​
" Un xeito de facer Europa "

imagen párrafo
Banco Europeo de Investimentos
O Banco Europeo de Investimentos (BEI) colabora no financiamento deste proxecto. 

Situación actual

Este eixe de conexión foi onde os novos operadores de viaxeiros comezaron a súa actividade. A conexión dos dous grandes polos de poboación como son Madrid e Barcelona cunha cidade co dinamismo de Zaragoza a medio camiño supuxo un atractivo para as empresas que optaron ao proceso de asignación de xestión de capacidade iniciado en 2019 e culminado en maio 2021 coa inauguración dos servizos comerciais de pasaxeiros de Ouigo, seguido en xuño polos ofrecidos por Avlo.

Vantaxes da liña

Servizo de calidade

Esta liña de alta velocidade favorece o transporte de viaxeiros entre a Península Ibérica e o resto de Europa e posibilita que as capitais catalás queden unidas por un dos sistemas de transporte con maiores prestacións do contexto internacional e enlazadas tanto con Madrid, Zaragoza e outras cidades españolas como con Francia (desde decembro de 2013), unha vez posta en funcionamento a conexión directa de alta velocidade para pasaxeiros entre Barcelona e París.

Esta infraestrutura une todo o territorio e permite impulsar o crecemento económico do noso país.

Comunica as dúas áreas urbanas máis densamente poboadas de España, Madrid e Barcelona, así como as cidades de Guadalaxara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Xirona e Figueres, e as súas respectivas áreas de influencia.

Os beneficios amplíanse a outras cidades ao conectar:

  • En Madrid cos corredores Norte-Noroeste (LAV Valladolid), corredor Levante (LAV Valencia) e corredor Sur (LAV Sevilla e Málaga). Logo da inauguración completa da liña púxose en servizo un corredor de máis de 1.200 km de lonxitude, de Figueres a Málaga, que permite unir o extremo nordeste e o extremo sur da península.
  • En Zaragoza coa liña de alta velocidade e ancho internacional Zaragoza-Huesca
  • En Tarragona co Corredor Mediterráneo.
  • Ademais, grazas ás instalacións de cambio de ancho en Plasencia de Jalón, as vantaxes esténdense á Rioxa e a Navarra.

Outra característica exclusiva desta liña é o seu deseño para o tráfico mixto de viaxeiros e mercadorías (entre o Porto de Barcelona e a conexión con Francia), o que supón a posibilidade de establecer novos servizos con destino ou procedencia en centros intermodais de Francia e outros países europeos.

Ademais, esta moderna infraestrutura ofrece unha serie de beneficios como: facilitar a mobilidade dos cidadáns ao reducir os tempos de viaxe, ofrecer elevados estándares de seguridade, calidade, confort, fiabilidade e sostibilidade socioeconómica e ambiental a partir da plena integración na contorna.

Sistemas de seguridade

Título
  • Sistema de Protección do tren que supervisa a marcha segura do mesmo de acordo coa información que recibe dos encravamentos e coas condicións propias do trazado da liña. (Sistema ERTMS/ETCS nos seus niveis 1 e 2 e ASFA)
  • Rede de telecomunicacións de gran capacidade en fibra óptica multiservizo aberta e que dá soporte ao resto de sistemas.
  • Sistema de supervisión e vixilancia: detección de caídas de obxectos, caixas quentes, estacións meteorolóxicas, videovixilancia, detección de intrusión, etc.
  • Sistema de Regulación Central que ten como obxectivo a optimización do funcionamento global da liña.
A liña dispón tamén dun Sistema de Información aos viaxeiros que proporciona en tempo real a información (próximo tren, estimación do tempo para a chegada/parada/saída, vía de estacionamento, tempos de retraso, etc.)
Características da infraestrutura
804
Km
de lonxitude entre Madrid e Figueres
1.200
Km
Corredor entre Figueres e Málaga
ERTMS
1 e 2
Sistemas de protección do tren
10
Estacións
de viaxeiros: Madrid Puerta de Atocha, Guadalaxara Yebes, Calatayud, Zaragoza Delicias, Lleida-Pirineus, Camp de Tarragona, Barcelona Sants, La Sagrera, Girona e Figueres-Vilafant