Sostenibilitat i medi ambient

Lluita contra el canvi climàtic

El Pla de lluita contra el canvi climàtic per al període 2018-2030 d’Adif Alta Velocitat és una iniciativa estratègica de l’entitat que pretén augmentar la seva contribució a resoldre un dels problemes ambientals més importants i urgents per l’impacte que genera i per la seva escala global.

El Pla estableix objectius per al 2020, 2025 i 2030 tant en l’àmbit de la mitigació, pel que fa a incrementar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos d’efecte d'hivernacle, com en l’àmbit de l’adaptació, amb l’objectiu de millorar la resiliència de les infraestructures ferroviàries, així com en matèria de cultura i sensibilització.

Amb aquest Pla, Adif s’alinea amb les polítiques i estratègies existents tant a escala internacional, contribuint amb els objectius de l’Acord de París i amb l’ODS núm. 13 “Acció pel Clima”, com a escala europea i nacional.

La informació sobre l’acompliment en matèria de lluita contra el canvi climàtic es recull tant en els informes de gestió com en les memòries mediambientals d’Adif Alta Velocitat.

2050, l’any de la neutralitat climàtica: Adif ha subscrit el Compromís de responsabilitat climàtica 2019 de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC, per les seves sigles en francès) que té com a objectiu alinear la posició del sector amb els nous reptes en matèria de lluita contra el canvi climàtic, sent més ambiciosos en establir l’objectiu de ser neutres en carboni el 2050.

Comunitat pel clima

Adif està adscrita a aquesta plataforma, que va néixer a partir de l’Acord de París amb l’objectiu de fomentar que societat, empreses, administracions i organitzacions, actuïn de manera urgent davant de la crisi climàtica, reduint les seves emissions per aconseguir assolir l’objectiu d’1,5 ºC respecte als nivells preindustrials i la neutralitat en carboni per al 2050.

Comunitat pel clima

Clúster de Canvi Climàtic de Forética

A més a més, participa en el Clúster de Canvi Climàtic de Forética, plataforma empresarial de referència a Espanya que serveix com a punt de trobada per intercanviar experiències i bones pràctiques, així com per conèixer les últimes iniciatives i regulacions en l’àmbit del canvi climàtic, amb el propòsit d’impulsar i incrementar el compromís climàtic de les empreses.

Ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en el sector ferroviari

En aquest context, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) va convocar un programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en el sector ferroviari l’objectiu del qual era incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector que reduïssin les emissions de diòxid de carboni mitjançant l’execució de projectes d’estalvi i eficiència energètica, contribuint, així, als objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

En el següent enllaç es pot accedir a la informació principal dels projectes que Adif i Adif Alta Velocitat han presentat a l’esmentat programa d’ajuts i que han estat aprovats per IDAE.

Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en el sector ferroviari (FNEE)