Ets Inversor?

Informació general
Posem a disposició dels inversors tota la informació de gestió economicofinancera, creditícia i de sostenibilitat.
Operadors ferroviaris
La liberalització del sector ferroviari ha suposat l’accés de diferents operadors a la xarxa ferroviària d’interès general. A Adif Alta Velocidad s’ha culminat un procés d’assignació de capacitat per acords marc analitzat i autoritzat per la CNMC.
Finançament europeu
Informació sobre els ajuts i el finançament rebut per Adif procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE), així com les actuacions que participen de la col·laboració del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Actualitat