Sostenibilitat social

Educació

L’interès d’Adif Alta Velocidad per ser present en l’àmbit educatiu i establir un vincle amb la població escolar i els estudiants universitaris té com a finalitat fomentar els valors del ferrocarril i d’Adif Alta Velocidad en la població escolar, i mostrar el seu alineament amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) incidint especialment en la salut i la seguretat, el respecte a l’entorn i la cohesió social.

Volem donar a conèixer Adif Alta Velocidad als nens i joves, i estimular-ne l’interès per les professions ferroviàries, especialment per l’enginyeria i les disciplines tècniques (STEM), incidint de manera singular en les nenes i noies joves. I finalment, tractem de reforçar la presència del ferrocarril i Adif Alta Velocidad en el món acadèmic mitjançant recursos pedagògics alineats amb el concepte de mobilitat i infraestructures sostenibles.

L’aposta per l’educació es materialitza, entre d’altres, en les següents iniciatives: