FEDER Programació

Actuacions

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del PO Pluriregional d'Espanya 2014-2020, Objectiu temàtic 7:Transport sostenible, assigna de manera indicativa una ajuda de 1.286,6 milions d’euros.

Per a aquest període, Adif Alta Velocidad també té concedides unes ajudes FEDER per un import de 3,4 milions d'euros que són gestionades per l'Institut de Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE).

(Dades a 31 de desembre de 2020)

Corredor Mediterrani. Nous trams de la xarxa ferroviària d'Andalusia per al trànsit mixt. Tram Antequera - Granada. Plataforma, Fase III, subministraments, muntatge de via, electrificació i instal·lacions
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  214,3 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  142,5 M€
Corredor Mediterrani. FASE 0 d'actuacions pendents del GP Granada, Fase II (2007-2013). Nous trams de la xarxa ferroviària d'Andalusia per al trànsit mixt. Tram Antequera - Granada
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  12,1 M€
 • Ajuda FEDER (milions d��euros)
  8,0 M€
Corredor Mediterrani. Nova connexió directa Sevilla - Màlaga/Granada entre Almodóvar i La Marota
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  17,2 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  11,0 M€
Corredor Mediterrani. Tram L'Alzina - Xàtiva - València. Execució de nous trams de la xarxa ferroviària per a trànsit mixt.Fase I
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d’euros)
  34,4 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  13,7 M€
Corredor Mediterrani. Tram Monforte del Cid - Múrcia. Subministrament i muntatge de via, electrificació i instal·lacions (Múrcia).Fase I
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  28,2 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  17,8 M€
Corredor Mediterrani. Tram Monforte del Cid - Múrcia. Subministrament i muntatge de via, electrificació i instal·lacions (Múrcia).Fase II
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  54,9 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  34,7 M€
Corredor Mediterrani. Tram Monforte del Cid - Múrcia. Subministrament i muntatge de via, electrificació i instal·lacions (C. Valenciana)
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  126,7 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  50,0 M€
Corredor Mediterrani. Línia Múrcia - Almeria. Plataforma (Andalusia)
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  310,8 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  205,7 M€
Corredor Mediterrani. Línia Múrcia - Almeria. Projectes (Andalusia)
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  3,0 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  2,0 M€
Corredor Mediterrani. Tram Madrid - Sevilla Alta Velocitat. Millora/adequació a estàndard RTE-T en infraestructura a Andalusia
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  21,3 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  13,6 M€
Corredor Mediterrani. Tram Madrid - Sevilla Alta Velocitat. Millora/adequació a l'estàndard RTE-T en via a Andalusia
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  48,6 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  31,1 M€
Corredor Atlàntic. Línia d'alta velocitat per a trànsit mixt Madrid - Lisboa. Via, electrificació i instal·lacions, fase II
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  334,7 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  254,5 M€
Corredor Atlántico. Línea de alta velocidad para tráfico mixto Madrid-Lisboa. Plataforma fase III
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  68,7 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  52,2 M€
Corredor Atlàntic, FASE 0 d'actuacions procedents del GP Extremadura (2007-2013). Línia d'alta velocitat per a trànsit mixt Madrid - Lisboa. Plataforma, fase II, i via i instal·lacions de protecció civil i seguretat, fase I
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  61,2 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  39,7 M€
Corredor Atlàntic. LAV Valladolid - Burgos. Subministrament i muntatge de via, línia aèria de contacte, comunicacions i instal·lacions
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  79,5 M€
 • Ajuda FEDER (milions d’euros)
  32,7 M€
Xarxa Bàsica. Eix Atlàntic. Tram Santiago de Compostel·la - Vigo
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  27,9 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  20,2 M€
Xarxa bàsica. LAV Madrid - Galícia. Tram Lubián - Ourense. Subtram Lubián - Taboadela, Fase I
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  204,2 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  138,1 M€
Actuacions a la xarxa d'alta velocitat a Andalusia
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  41,6 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  27,7 M€
Adecuación de estaciones para la llegada de la alta velocidad a las ciudades extremeñas
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  14,2 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  10,8 M€
Totals inversió i ajuda FEDERParàgraf de tipus destacat
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  1.993,2 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  1.286,6 M€

(Dades a 31 de desembre de 2020)