FEDER Gestió i Seguiment

Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020

La Subdirecció General de Gestió de FEDER del Ministeri d’Hisenda, com a autoritat de Gestió de FEDER a Espanya, un cop avaluada la Descripció de funcions i procediments proporcionada per l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) d’acord amb la fitxa elaborada per l’Autoritat de Gestió, ajustant-se en tot cas als criteris establerts a l’Annex III de Reglament d’Execució (UE) Núm. 1011/2014, va encarregar a ADIF les funcions incloses en l’Acord signat pel director general de Fons Comunitaris el 17 d’abril de 2017 i acceptat pel president d’ADIF el 8 de maig de 2017.

ADIF farà les funcions d’organisme Intermedi per a les actuacions d’ADIF i ADIF Alta Velocitat sota la responsabilitat de l’autoritat de gestió, en el Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020.

El 2018 ADIF va aprovar set noves operacions d'ADIF Alta Velocidad amb una despesa neta subvencionable de 522,5 milions d'euros, fins a assolir una despesa neta subvencionable seleccionada de 734.900.000 d'euros.

El 2018 s'ha certificat un cost net subvencionable de 347.300.000 d'euros, que representa el 47,2% de la despesa total seleccionada. L'execució acumulada és de 541.400.000 d'euros, que representa el 73,7% de l'import seleccionat.

Aquest cost s'ha certificat en les següents operacions: Granada Fase 0 14-20, Santiago - Vigo. Actuacions, Galícia 4, Granada F3, Extremadura Fase 0.

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat, a través de la seva intervenció delegada a ADIF, va realitzar el 2018 dues auditories d'operacions, LAV Antequera - Granada: Plataforma Fase III, subministraments, muntatge de via, electrificació i instal·lació i LAV Valladolid - Burgos. Muntatge de via, electrificació i instal·lacions de senyalització i control, el resultat del qual ha estat, en ambdós casos: "Opinió favorable".