Línia Còrdova - Màlaga

Estacions de la línia

Les diferents estacions de la línia destaquen per la seva funcionalitat per prestar els diferents serveis, així com pel seu disseny arquitectònic.

Hi ha tres estacions noves que donen servei als viatgers de la línia Còrdova - Màlaga.

VIALIA MÁLAGA MARÍA ZAMBRANO

 

L’estació de Màlaga, inaugurada el 2006, ocupa una superfície de 51.377 m2, més de cinc vegades la superfície de l’antiga estació. Compta amb 8 vies, cinc d’ample UIC i tres d’ample ibèric sota una gran coberta metàl·lica construïda sense pilars intermedis.

A més dels espais ferroviaris, el complex ferroviari integra una zona comercial i d’oci, un hotel de quatre estrelles i aparcaments. A hores d’ara, és el centre de transport intermodal i comercial més gran construït a tot Espanya, sota la marca Vialia.

Els centres Vialia d’Adif són centres de serveis integrats, on conviuen transport, cultura, oci i comerç, i que contribueixen a fer que la vida dels ciutadans sigui una mica més fàcil. Els altres centres Vialia es troben a Bilbao, Pontevedra, Salamanca i Albacete.

Vialia María Zambrano ha estat un projecte dissenyat de manera que a l’interior del recinte no es produeixin interferències entre uns serveis i altres i es faciliti la mobilitat entre les diverses activitats que hi conflueixen, i es caracteritza per la seva accessibilitat, transparència, espais diàfans i zones envidrades.

És un espai modern obert al desenvolupament de la vida ciutadana, on s’ha potenciat la intermodalitat, en estar connectats entre ells els serveis d’Alta Velocitat, trens de Rodalies, autobusos urbans i interurbans i el Metro de Màlaga, un cop entri en servei.

PUENTE GENIL - HERRERA

 

Aquesta avantguardista estació, inaugurada el desembre de 2006, està conformada per una gran coberta metàl·lica que s’assembla a un ocell que està aixecant el vol.

Disposa de quatre vies i dues andanes, sobre les quals està ubicat l’edifici de viatgers en una cota elevada respecte de les vies, a manera d’una gran passarel·la de 1.550 metres quadrats.

ANTEQUERA - SANTA ANA

 

L’estació d’Antequera - Santa Ana s’ha convertit en el centre distribuïdor del trànsit ferroviari de sud d’Espanya gràcies als seus canviadors d’ample de via. Disposa de cinc vies d’ample UIC i dues d’ample ibèric.

L’edifici de viatgers té una superfície total de 3.500 m2. Arquitectònicament, està construït sobre la base d’una estructura metàl·lica amb la forma d’unes grans ales amb les seves vores incorporades en murs de formigó, sota una coberta de zinc ondulada de cinc cossos, amb una altura d’entre 8 i 13 metres.

En el nucli urbà d’Antequera, es construirà una segona estació d’alta velocitat, que donarà servei als trens que circulin per la línia en construcció d’alta velocitat Antequera - Granada.