LAV Llevant

Tram Albacete - Alacant

Després d'entrar en servei les connexions Madrid - Conca - València/Albacete, el desembre de 2010, el corredor d'alta velocitat del Llevant ha seguit el seu procés constructiu per arribar a la segona destinació mediterrània, la ciutat d'Alacant.

Les obres efectuades per Adif, efectuades a les províncies d'Albacete i Alacant, han estat de tres tipus:

  • Execució d'una nova plataforma d'ample ibèric entre Albacete i Almansa.
  • Adequació a l'alta velocitat del traçat i les instal·lacions existents entre Albacete i Almansa, al llarg d'uns 65 km.
  • Construcció d'una nova plataforma d'alta velocitat a prop d'un centenar de quilòmetres entre Almansa i Alacant.

 

El muntatge de les instal·lacions de senyalització, telecomunicacions fixes, control de trànsit centralitzat i telefonia mòbil GSM-R s'ha adjudicat a una agrupació d'empreses espanyoles a través d'un concurs de col·laboració publicoprivada. El contracte preveu la construcció i el manteniment integral d'aquestes instal·lacions durant 20 anys.

Albacete - Almansa - Nus de l'Alzina

 

La construcció de nova línia d'alta velocitat entre Albacete i Alacant ha conegut en el seu tram inicial, fins a les proximitats d'Almansa (72 km), un dels sectors amb més complexitat de traçats i fases d'obres que s'han vist fins ara al nostre país.

Entre el 2003 i el 2006 es van construir diferents variants que milloraven l'itinerari d'ample ibèric.
Sobre aquests trams es va canalitzar l'alta velocitat, de manera que va ser necessària la construcció afegida de diversos trams i la recuperació de les antigues traces perquè la via convencional estigués completament segregada i independent.

Entre Almansa i el nus de l'Alzina s'ha executat una plataforma nova d'alta velocitat.

El nus de l'Alzina està situat a la confluència de les províncies de València, Albacete i Alacant. És el punt de bifurcació i confluència dels trànsits ferroviaris que connecten entre si Madrid/Albacete, València i Alacant/Múrcia.

L'Alzina - Alacant

El tram, de nova construcció, discorre des de la variant de l'Alzina fins a Monforte del Cid, on la plataforma es bifurca cap a Alacant, per una banda, i cap a Elx, Oriola i la Regió de Múrcia, per una altra.

En aquest punt s'han construït 17 viaductes que sumen 8,4 km. Destaquen el viaducte del Cordel de Sax (1.498 m), el viaducte Salitre-Vinalopó (1.481 m), el viaducte sobre la séquia del Rei (1.394 m) i el viaducte sobre el ferrocarril L'Alzina - Alacant (1.260 m).

 

Entre d'altres elements singulars, figuren quatre túnels que sumen 5,4 km. El més llarg de tots és de Las Barrancadas (2,8 km).

Estació de Villena Alta Velocitat

 

La nova estació d'alta velocitat de Villena afavoreix l'accés a l'alta velocitat a les comarques interiors de la província d'Alacant i de l'altiplà murcià.

L'estació se situa en uns terrenys situats 6 km al sud de Villena i a 2,5 km a l'oest de l'autovia A-31. Té una superfície de 4.526 m² i dues andanes.

En el seu disseny, construcció i gestió s'apliquen criteris de sostenibilitat integral.

  • Informació de servei
    Estació de Villena Alta Velocitat
  • Ubicació de l'estació de Villena Alta Velocitat
    Coordenades GPS: 38.634631,-0.900879
Alacant

La part final del tram inclou els accessos a Alacant, l'única obra en entorn urbà de tot el tram Albacete - Alacant.

L'arribada de l'alta velocitat ha suposat una notable transformació en tota la xarxa arterial ferroviària d'Alacant, ja que ha suposat a més la millora de les instal·lacions i els serveis d'ample ibèric.

Els trens entren a la ciutat d'Alacant per un trajecte d'uns 2 km aproximadament a través d'un canal soterrat dotat de tres vies, dues d'ample internacional i una d'ample mixt. A continuació se surt a superfície a una nova zona situada al nord de l'estació que està dotada de sis vies i tres andanes (quatre d'ample internacional UIC i dues d'ample ibèric).

 

La remodelació de la xarxa arterial ferroviària d'Alacant es va acordar en conveni, subscrit el 7 de maig del 2003, entre el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament d'Alacant i els ens públics denominats prèviament RENFE i GIF.

Les obres d'adaptació de l'estació d'Alacant a l'alta velocitat estan finançades per la Sociedad Alta Velocidad Alicante Nodo de Transportes (Avant), que alhora està formada pel Ministeri de Foment, a través d'Adif i Renfe Operadora, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Alacant.

Actuacions mediambientals

En el marc de la política mediambiental de l'entitat pública empresarial, s'ha construït una nova variant d'alta velocitat d'uns 4 km per salvaguardar la llacuna del Salobralejo (catalogada com a LIC), a la zona d'El Villar de Chinchilla.

D'altra banda, s'han instal·lat per primer cop en un traçat d'alta velocitat contrapesos ecològics a la catenària elèctrica. Aquests contrapesos estan fabricats a base de residus siderometal·lúrgics compactats, en comparació amb el ferro de les convencionals. Entre els avantatges que inclou, a més d'un cost de fabricació inferior, figuren una composició i un procés de fabricació respectuosos amb el medi ambient, ja que no emeten gasos d'efecte d'hivernacle, a més d'una resistència més alta a la degradació ambiental i la no-generació de residus a la capa terrestre.