Línia Madrid - Galícia

Eix Ourense - Santiago

L'Eix Ourense-Santiago forma part de l'anomenat Corredor Ferroviari Nord-Nord-oest, que permetrà la connexió del Nord-oest amb el Centre i el Nord peninsular a través de l'Eix Madrid - Segòvia - Valladolid.

TRAM OURENSE - SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA - LA CORUNYA

Connecta a Santiago amb l'Eix Atlàntic (Ferrol - La Corunya - Santiago - Pontevedra - Vigo - Frontera portuguesa), també en construcció. La finalització de les obres de millora integral i electrificació en el tram de l'Eix Atlàntic entre Santiago i La Corunya, amb una longitud de 62 km, va afavorir l'entrada en servei, el 10 de desembre de 2011, de la nova connexió entre Ourense i La Corunya, de 150 km de longitud.

INVERSIÓ

La inversió total estimada de les obres del tram Ourense-Santiago (plataforma, via i instal·lacions) ascendeix a 2.547.000 €. Afegint les inversions del tram entre Santiago i La Corunya, el Govern d'Espanya ha destinat més de 3.300 milions a la seva construcció.

CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT

El traçat de 87,5 km s'ha dissenyat amb els més alts paràmetres de qualitat per a doble via electrificada d'ample internacional UIC (1.435 mm), encara que, en una primera etapa, s'ha optat per instal·lar una via d'ample ibèric (1.668 mm) amb travessa polivalent, fet que evita que l'Eix es quedi aïllat fins a la posada en servei de la línia d'alta velocitat Madrid - Galícia, entre Olmedo / Medina del Campo i Ourense. Amb aquesta solució, no resulta necessari construir nous canviadors d'ample ni la instal·lació del tercer carril a la línia Santiago - La Corunya.

La nova línia incorporarà els més avançats sistemes de senyalització i seguretat ferroviària.

Es tracta d'una línia de gran complexitat constructiva per l'accidentada orografia que travessa. Per salvar-la, ha estat necessària la construcció de 31 túnels, que sumen 29,3 km sota terra, i 38 viaductes, que sumen un total de 20,4 km de longitud. Més del 57% de tot el recorregut se succeeix dins d'un túnel o viaducte.

Paràgraf de tipus destacat
  • 38 viaductes al llarg de 20,4 km
  • 31 túnels al llarg de 29,3 km
OBRES SINGULARS EN EL TRAM OURENSE - LALÍN

Viaductes

Entre els viaductes, destaquen per la seva longitud el viaducte sobre el riu Arenteiro (1.444 m), Viñao (1.357 m) i Deza 1 (913 m)

Pel que fa a l'altura, el viaducte sobre el riu Barbantiño té l'alçada de pila més alta, situada en 97,9 m.

Túnels

En aquesta zona del traçat es troben els túnels amb la longitud més llarga, entre els quals destaca, per ser el més llarg de l'Eix Ourense - Santiago, el túnel de Burata amb 4.068 m de longitud. Aquest túnel compta, a més, amb una galeria paral·lela, de secció inferior i connectada al túnel principal cada 250 metres, a través de la qual poden accedir vehicles tant per a operacions de manteniment com d'emergència.

Altres túnels que cal destacar són: El túnel d'Outeiro (2.866 m), Piteira (2.135 m), San Fiz (2.135 m), Mundín (1.112 m) i Barro (1.494 m).

 

 

 

OBRES SINGULARS EN EL TRAM LALÍN - SANTIAGO

Viaductes

Al Tram Lalín - Santiago trobem diversos viaductes singulars, entre els quals caldria destacar per la seva tipologia el viaducte Rego das Lamas (287 m) amb el seu arc superior atirantat a la cruïlla amb l'autopista AP-53.

El viaducte sobre el riu Deza (1.175 m) i el viaducte d'O Eixo (1224.4 m) tenen arcs centrals que han estat construïts pel procediment d'abatiment dels semiarcs, amb una alçada de 96 i 84 m, respectivament.

El viaducte del riu Sáramo (1.465 m) és el de més longitud de tota la línia.

Finalment, cal fer esment del viaducte de l'Ulla, que ha merescut el Premi San Telmo 2011, concedit pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Galícia a la millor obra d'enginyeria civil executada a la comunitat gallega. També ha rebut el premi a la Millor Realització d'Obra Civil de l'Associació Cientificotècnica del Formigó Estructural (ACHE).

El viaducte té una longitud de 630 m, una alçada màxima de pila de 116,9 m i un gran arc central de 168 m d'obertura, que s'ha construït emprant dos carros d'avanç en voladís, un detall que destaca l'autèntica dificultat del projecte constructiu d'aquesta obra civil. 

Les seves dimensions fan que el viaducte sobre el riu Ulla sigui el més alt d'Espanya, tant en alçada de piles com pel que fa a la fletxa de l'arc central (104,4 m).

La tipologia del viaducte va ser adoptada per salvaguardar el sistema fluvial Ulla-Deza i, d'aquesta manera, complir les exigències de la Declaració d'Impacte Ambiental.

A continuació destaquem altres viaductes importants d'aquesta part del recorregut: Martixe (974 m), Covas (975,2 m) i Besteiros (730 m).

 

Túnels

Al Tram Lalín - Santiago s'han executat un total de 19 túnels.

Els túnels de més longitud són el de Carboeiro (1.420 m), Vilar do Xesta (1.215 m), Marrozos (1.158 m) , Vila de Cruces (890 m), O Curro (840 m), Agro (820 m) i el túnel d'A Pena (810 m).

ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS I DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

Part del pressupost de construcció de les línies es destina a garantir la seva integració ambiental, assegurant el compliment de les Declaracions d'Impacte Ambiental (DIA) i realitzant millores en l'entorn de forma voluntària.

En alguns punts de la línia Ourense - Santiago, les actuacions mediambientals han representat fins al 33% del pressupost, concretament al subtram Lalín (Anzo) - Lalín (Baxán). 

Entre les diferents mesures preses destaquen la protecció de l'ecosistema dels rius, la flora i la fauna de l'espai pel qual discorre el corredor ferroviari, així com la minimització de l'impacte paisatgístic, sonor i visual.

D'aquesta manera, es contempla la plantació de prop de 160.000 arbres, així com els 2,9 milions de metres quadrats d'hidrosembra i 647.000 m2 de sembra. La protecció contra la contaminació acústica s'aconseguirà mitjançant la col·locació de 13.165 m 2 de pantalla acústica i 640 m lineals de pantalles arbòries. Així mateix, s'han habilitat més de 20 passos de fauna a diferents nivells, així com 134 mecanismes d'escapament per a la fauna que pogués penetrar en el tancament de la plataforma.

D'altra banda, s'ha treballat en estreta col·laboració amb la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galícia per garantir la conservació de patrimoni arqueològic afectat per la construcció de la nova connexió ferroviària. Amb aquesta finalitat, s'han dut a terme sondejos i seguiments arqueològics, protecció i catalogació de nous elements, intervencions i excavacions arqueològiques.

Al llarg del traçat s'ha hagut de tenir en compte l'existència d'elements de reconegut valor cultural, com ara la sitja de Carboeiro, el molí de Reguengo o el jaciment Castriño de Bendoiro. A més, s'ha traslladat i posat en valor el Cruceiro de Pazos i s'ha excavat i posat en valor la Mámoa de Cousa Nova.

De la mateixa manera, en el disseny de determinades estructures s'ha tingut en compte la presència d'elements catalogats com a patrimoni cultural, tal com es va fer al viaducte sobre el riu Portos, per la seva proximitat amb Ponte Ceballos o la sitja inventariada a les proximitats del viaducte del Sáramo.

També et pot interessar