Quant a nosaltres

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol
Adif Alta velocitat, com a empresa de servei públic, treballa al servei del conjunt de la societat. Per això, ens guia una estratègia que persegueix que els nostres resultats i impactes contribueixin, en la major mesura possible, a millorar la vida de les persones. Aquest és el nostre objectiu últim i el nostre compromís fonamental: treballar cada dia, com a gestors i administradors de la xarxa ferroviària, per contribuir a millorar la vida de les persones.

La nostra estratègia d'empresa es basa en la responsabilitat que tenim a l'hora de donar resposta als reptes interns i externs d'una manera eficaç, tenint molt present que ho hem de fer equilibrant en tot moment els aspectes econòmics, socials i mediambientals, per contribuir així a un model de desenvolupament i progrés que sigui realment sostenible.

Propòsit, ambició i principis

Adif-AV té encomanada la construcció i la gestió de les infraestructures ferroviàries d'alta velocitat que formen part de la Xarxa Ferroviària d'Interès General. Tenint en compte que aquesta és la nostra activitat principal, i assumint el marc legal que ens és aplicable i les polítiques públiques desenvolupades pel Ministeri de Foment, hem definit els nostres propòsits, ambició i principis:
Visió
Ser un referent com a organització focalitzada en la gestió d’infraestructures resilients, sostenibles, segures i intel·ligents que contribueixin al nou model de transició ecològica.
Missió
Operar, gestionar i construir una xarxa ferroviària intel·ligent adaptada al nou ecosistema tecnològic, competitiu i sostenible, i contribuir d'aquesta manera als ODS.
Ambició

Oferir infraestructures resilients per a tota la societat

​​​​​​​
Propòsit

Operar una xarxa ferroviària compromesa amb els ODS

​​​​​​​
Principis
 1. Inclusió i justícia

 2. Prosperitat de les persones

 3. Excel·lència en el servei

 4. Igualtat i transparència

 5. Responsabilitat amb els recursos

 6. Innovació i intraemprenedoria

 7. Capacitat de transformació

Què fem?
administració INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
GESTIÓ DE CIRCULACIÓ FERROVIÀRIA
ADJUDICACIÓ OPERADORS FERROVIARIS
cànons per ús
de les infraestructures

Qui som

Imagen del representante
Presidente de la E. P. E. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia.
Òrgans de govern
Segons disposa l'article 21 del Reial decret 1044/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Entitat Pública Empresarial ADIF-Alta Velocitat, els membres del Consell d'Administració que assisteixin a les sessions no percebran remuneració ni compensació econòmica.

Vés enrere Irene Bonet Tous

Estructura organizativa

Irene Bonet Tous

Secretaria General y Secretaria del Consejo de Administración
Titulaciones
 • LICENCIATURA EN DERECHO por ICADE
 • LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS por ICADE

Trayectoria profesional

Sector público

 • 2023-ACTUALIDAD
  ABOGADA DEL ESTADO-JEFE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO.

 • 2018-2023
  ABOGADA DEL ESTADO ADJUNTA EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA.

 • 2017- 2018
  ABOGADA DEL ESTADO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA (JUZGADOS CENTRALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

 • 2015- 2017
  ABOGADA DEL ESTADO EN LA ABOGACÍA DEL ESTADO DE BARCELONA. MINISTERIO DE JUSTICIA.

 • 2015 INGRESO EN EL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO.