Línia Madrid - Barcelona - Frontera francesa

Madrid, Guadalajara, Calataiud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres

Títol

La Línia d’Alta Velocitat Madrid - Barcelona - Frontera francesa, de 804 quilòmetres de longitud total, és un dels principals eixos de comunicació d’Espanya amb Europa.

El 2008 la línia va connectar les ciutats de Madrid i Barcelona. El tram Figueres - Perpinyà es va posar en servei el desembre de 2010. El gener de 2013 es va completar la línia, amb la posada en servei del tram entre Barcelona i Figueres. Després dels primers cinc anys de funcionament, entre 2008 i 2013, els serveis de Renfe Madrid-Saragossa-Barcelona han registrat un total de 27,2 milions de clients. D’aquests, prop de 16 milions corresponen a relacions que enllacen Catalunya amb Madrid.

Aquesta infraestructura permet la connexió en alta velocitat entre les quatre capitals de província catalanes i d’aquestes amb la resta d’Espanya, contribuint, d’aquesta manera, a la vertebració territorial del nostre país. La línia és l’eix vertebrador del Corredor Nord-est, inclòs en l’eix prioritari núm. 3 en matèria de transport per a la Comissió Europea. També forma part substancial del Corredor Ferroviari Mediterrani, la construcció de la infraestructura de la qual impulsarà el desenvolupament de tot el litoral des de Catalunya fins a Andalusia.

Finançament europeu

Aquesta línia ha comptat amb ajuts i el finançament rebut per Adif AV procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE).

Una manera de fer Europa 

imagen párrafo
Banc Europeu d’Inversions (BEI)
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) col·labora en el finançament d’aquest projecte. 

Situació actual

Aquest eix de connexió ha estat on els nous operadors de viatgers han iniciat la seva activitat. La connexió dels dos grans pols de població, com són Madrid i Barcelona, amb una ciutat amb el dinamisme de Saragossa, a mig camí, ha suposat un atractiu per a les empreses que han optat al procés d’assignació de gestió de capacitat iniciat el 2019 i la culminació va tenir lloc el maig de 2021 amb la inauguració dels serveis comercials de viatgers de Ouigo, als quals han seguit, el juny, els oferts per Avlo.

Avantatges de la línia

Servei de qualitat

Aquesta línia d’alta velocitat afavoreix el transport de viatgers entre la península Ibèrica i la resta d’Europa i possibilita que les capitals catalanes queden unides per un dels sistemes de transport amb més prestacions del context internacional i enllaçades tant amb Madrid, Saragossa i altres ciutats espanyoles, com amb França (des de desembre de 2013), un cop posada en explotació la connexió directa d’alta velocitat per a passatgers entre Barcelona i París.

Aquesta infraestructura cohesiona tot el territori i permet impulsar el creixement econòmic del nostre país.

Posa en comunicació les dues àrees urbanes més densament poblades d’Espanya, Madrid i Barcelona, a més de les ciutats de Guadalajara, Calataiud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Girona i Figueres, i les seves respectives zones d’influència.

Els beneficis s’amplien a altres ciutats, ja que connecta:

  • Madrid amb els corredors Nord-Nord-oest (LAV Valladolid), corredor Llevant (LAV València) i corredor Sud (LAV Sevilla i Màlaga). Després de la inauguració completa de la línia, s’ha posat en servei un corredor de més de 1.200 km de longitud, de Figueres a Màlaga, que permet unir l’extrem nord-est i l’extrem sud de la Península.
  • Saragossa amb la línia d’alta velocitat i ample internacional Saragossa-Osca.
  • Tarragona amb el Corredor Mediterrani.
  • També, gràcies a les instal·lacions de canvi d’ample de Plasencia de Jalón, els avantatges s’estenen a La Rioja i Navarra.

Una altra característica exclusiva d’aquesta línia és el seu disseny per a trànsit mixt de viatgers i de mercaderies (entre el Port de Barcelona i la connexió amb França) cosa que suposa la possibilitat d’establir nous serveis amb destinació o procedència en els centres intermodals de França i altres països europeus.

A més, aquesta moderna infraestructura aporta una sèrie de beneficis com ara: facilitar la mobilitat dels ciutadans en reduir els temps de viatge, oferir alts estàndards de seguretat, qualitat, confort, fiabilitat i sostenibilitat socioeconòmica i mediambiental a partir de la plena integració en l’entorn.

Sistemes de seguretat

Títol
  • Sistema de Protecció del tren que supervisa la seva marxa segura d’acord amb la informació que rep dels enclavaments i amb les condicions pròpies del traçat de la línia. (Sistema ERTMS/ETCS en els nivells 1 i 2 i ASFA)
  • Xarxa de telecomunicacions de gran capacitat en fibra òptica multiservei oberta i que dona suport a la resta dels sistemes.
  • Sistema de supervisió i vigilància: detecció de caiguda d’objectes, caixes calentes, estacions meteorològiques, videovigilància, detecció d’intrusió, etc.
  • Sistema de Regulació Central que té com a objectiu l’optimització de l’explotació global de la línia.
La línia disposa també d’un Sistema d’Informació als viatgers que proporciona en temps real la informació (pròxim tren, estimació del temps per a l’arribada/aturada/sortida, via d’estacionament, temps de retard, etc.)
Característiques de la infraestructura
804
km
de longitud entre Madrid i Figueres
1.200
km
Corredor entre Figueres i Màlaga
ERTMS
1 i 2
Sistemes de protecció del tren
10
Estacions
de viatgers: Madrid Puerta de Atocha, Guadalajara Yebes, Calatayud, Saragossa Delícies, Lleida-Pirineus, Camp de Tarragona, Barcelona Sants, la Sagrera, Girona i Figueres-Vilafant